Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w dniach 30.03-6.04.2015.

Informujemy, że sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w dniach 30.03 - 06.04.2015. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Konferencja naukowa: "Kwadratura koła: Metodologiczne aspekty badań osób z zaburzenami odżywiania się" - 30.03.2015

Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji IP WFCh zaprasza na konferencję naukową poświęconą zaburzeniom odżywiania, która odbędzie się 30 marca 2015 r., w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w sali 314, bud. 21. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?", Olecko-Kowno, 25-27.05.2015 - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?, Olecko-Kowno, 25-27 maja 2015 r. organizowanej wspólnie z Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

Zgłoszenia wraz z opłatą konferencyjną i abstraktami wystąpień można przesyłać do 15-go maja 2015 r. na adres: e-mail: j.w.czartoszewski@uksw.edu.pl lub tel. 0 502 725 254  - Jacek W. Czartoszewski lub pocztą: Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW; 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 blok 23 p. 301.

Opłata konferencyjna wynosi 600 zł. (BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627) z dopiskiem: Konferencja Olecko-Kowno 2014.

Wyniki rekrutacji ERASMUS+ 2015/2016

Uwaga studenci ubiegający się o wyjazdy w ramach programu Erasmus+ ! Wyniki rekrutacji na studia w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2015/2016 znajdują się w załączniku DO POBRANIA. O wyniki rekrutacji uzupełniającej na praktyki w roku 2014/15 należy dowiadywać się w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Nowa publikacja WFCh - M. Nieznański: "Pamięć informacji kontekstowej"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IP WFCh, dr. Marka Nieznańskiego, Pamięć informacji kontekstowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015. Monografia poświęcona jest problematyce pamięci detali kontekstowych. Z jednej strony stanowi syntetyczny przegląd najnowszych osiągnięć psychologii eksperymentalnej w dziedzinie badań pamięci kontekstu, z drugiej – proponuje autorskie rozwiązania węzłowych zagadnień z podjętej dziedziny badań empirycznych, z wykorzystaniem zaawansowanych modeli pomiarowych.

Międzynarodowa konferencja: "The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action" (13-14.10.2015) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action", która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 października 2015 roku.

Informacja na temat konferencji: http://www.saevientibus2015.pl/

Nowa publikacja WFCh: D. Dzwonkowska, "Filozofia a nauki przyrodnicze"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IEiB WFCh, dr Dominiki Dzwonkowskiej, Filozofia a nauki przyrodnicze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Nowa publikacja pracownika WFCh - M. Piekarski: "Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem"

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dr Michała Piekarskiego, pracownika IF WFCh: Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Konferencja "Filozofia a totalitaryzm" - 15.04. - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów do udziału w konferencji pt. "Filozofia a totalitaryzm". Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3. Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ekologia-Edukacja-Etyka”

Koło Naukowe Sozologów zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ekologia-Edukacja-Etyka”. Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. na UKSW w Warszawie. Na konferencję będą przyjmowane referaty z zakresu edukacji ekologicznej i etyki ekologicznej. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców: studentów, doktorantów i doktorów. Czytaj więcej

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach