Rejestracja na przedmioty dla studentów psychologii niestacjonarnej - semestr letni

Rejestracja na przedmioty dla studentów psychologii niestacjonarnej  rozpocznie się w terminie: 9 lutego (godz. 20.00)  - 20 lutego  (godz. 20.00)

Studenci rejestrują się na przedmioty oprócz ćwiczeń i seminariów.  Po dokonaniu rejestracji należy podpiąć przedmioty.

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim - studia stacjonarne i doktoranckie

Informujemy, że rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2014/2015 dla studiów stacjonarnych i studiów doktoranckich odbywa się w następujących terminach:

  • I tura: 5 lutego (g. 9:00) - 9 lutego (g. 12:00)                     
  • II tura: 12 lutego (g. 16:00) - 15 lutego (g. 23:59)

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rejestracji i podpięć przedmiotów (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) po zarejestrowaniu się na zajęcia do dnia 1 marca należy dokonać podpięcia przedmiotów do zaliczenia (analogicznie jak w semestrze zimowym). Prosimy o dopilnowanie rejestracji na przedmioty i ich podpięcia w wyznaczonych terminach.

Ankieta studencka i doktorancka dotycząca zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2014/2015

Informujemy, że w terminie 30.01. - 28.02. dostępna jest ankieta studencka w USOS dotycząca oceny zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2014/2015. Serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów o wypełnienie ankiety do zajęć odbytych w semestrze zimowym. Jest to ważny element oceny jakości kształcenia na naszym Wydziale i w całej Uczelni. Zbiorcze wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie WFCh po jej zakończeniu (wyniki z lat ubiegłych: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1263). Dziękujemy!

(W przypadku niemożności wypełnienia ankiety - brak ankiety na koncie w USOS - prosimy o informację: wfch@uksw.edu.pl)

Zmiana godzin dyżuru prodziekana G. Embrosa w dniu 3 lutego 2015

W dniu 3 lutego 2015 prodziekan G. Embros będzie przyjmował studentów w godzinach 10.00-12.00.

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim

Informujemy, że rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim 2014/2015 odbędzie się w terminie: 30.01., godz. 08:00 - 22.02., godz. 23:59. Lista dostępnych zajęć ogólnouczelnianych: LINK USOS

Rekrutacja Erasmus+ 2015/2016

Informujemy, że 1 lutego 2015 zostanie uruchomiona rekrutacja na studia w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2015/2016.

Rejestracja odbywać się będzie w systemie USOSweb w terminie: 1-28.02.2015.

Więcej informacji: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Odwołanie dyżurów i konsultacji dziekan A. Latawiec w terminie: 28.01.-11.02.

Dziekan Anna Latawiec odwołuje swoje dyżury i konsultacje w terminie: 28.01.-11.02.

Ostatnie terminy szkoleń BHP w bieżącym roku akademickim

OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:

  • termin - 28.01.2015 (środa), godz. 17.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II;
  • termin - 31.01.2015 (sobota), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

Uwaga!
Prosimy o przybycie na szkolenie w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
Czytaj więcej

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2014/2015 (studia stacjonarne)

Terminy egzaminów w sesji zimowej (oraz ewentualne zmiany w terminach) znajdują się na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Przypomienia dla studentów w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną

Szanowni Studenci,

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora (48/2014) studenci są zobowiązani do: Czytaj więcej

Nowa publikacja WFCh: "Tomizm polski - słownik filozofów", cz. 1-3

Na przełomie 2014 i 2015 roku ukazało się trzyczęściowe opracowanie dotyczące polskich tomistów. Książki, zredagowane przez dr Bożenę Listkowską i prof. Artura Andrzejuka, zostały dedykowane pamięci zmarłego w 2013 roku prof. Tadeusza Klimskiego.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2014/tomizm_polski/tomizm_polski_1897_1918.htm

CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE LEADERSHIP. Program MBA

CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE LEADERSHIP (Program MBA)

www.chrzescijanskie-przywodztwo.pl

rejestracja: www.podyplomowe.uksw.edu.pl (pod Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

ORGANIZATOR: Fundacja Promocji Chrześcijaństwa, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Wydział Teologiczny UKSW. Czytaj więcej

Możliwość składania wniosków do IV edycji Diamentowego Grantu

Informujemy o możliwości składania wniosków do IV edycji Diamentowego Grantu (termin - 16.02.2015). Informacje znajdują się na stronie ministerialnej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant-2015.html

Nowe publikacje WFCh - „Opera Philosophorum Medii Aevi” t. 9.3 i 9.4 – Tomasz z Akwinu: Opuscula – Listy

Część trzecia dziewiątego tomu „Opera philosophorum medii aevi” stanowi kontynuację dwóch poprzednich i zawiera teksty Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu Artura Andrzejuka, Lecha Szyndlera, Michała Głowali i ks. Adama Filipowicza. W obecnym woluminie przeważają opuscula podejmujące problematykę teologiczną, czego reprezentatywnym przykładem jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa Wcielonego w przekładzie L. Szyndlera oraz Komentarz do dekretałów Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku (Super decretales) w przekładzie ks. A. Filipowicza. W tomie tym znaleźć można również przekład filozoficznego traktatu – O zasadach natury, którego dokonał A. Andrzejuk, a także tłumaczenie fragmentu Komentarza do Sentencji Akwinaty, poświęconego zagadnieniu odrębności cnót, którego dokonał M. Głowala. Czytaj więcej

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasłem konferencji jest "Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka  w dobie globalizacji". Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie  konferencji: http://okpr2015.pl
Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji nad rozwojem człowieka.

Prof. UKSW dr hab. Wanda Zagórska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach