Gala Belfra Roku 2017 - nominacje dla wykładowców WFCh

Zapraszamy studentów i pracowników WFCh do udziału w Gali Belfra Roku 2017 w dniu 22 marca 2018, godz. 18:00. Z naszego wydziału zostali nominowani następujący wykładowcy:

więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1811232072229191/

"Filozofia polska 1918-2018" (21.03.2018) - zaproszenie

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (22.03.2018) - zaproszenie

W dniu 22 marca 2018 o godz. 16.45 w sali 201, bud. 23 odbędzie się kolejne seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", na którym dr Michał Piekarski wygłosi referat pt.: "Normatywność mechanizmów predykcyjnych". Zapraszamy wszystkich pracowników oraz zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Seminarium prof. dr A. Tiunova (22.03.2018) - zaproszenie

22 marca 2018, o  godz. 10:00, w budynku 23, sala 201, odbędzie się seminarium profesora wizytującego w IEiB, dr Alekseya Tiunova - "Efforts, successes and  failures in deciphering the functional structure of soil communities". Serdecznie zapraszam wykładowców i studentów.

Poniżej linki do stron, gdzie można znaleźć informacje o dr A. Tiunovie i jego profilu badawczym:
http://ecology.uksw.edu.pl/team/alexei-v-tiunov-dr/
https://www.researchgate.net/profile/Alexei_Tiunov

Pracownik IEiB członkiem stałym Komitetu Antropologii PAU

Informujemy, że na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 8 marca 2018 roku dr hab. Jacek Tomczyk, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh został powołany na stałego członka Komitetu Antropologii PAU. Komisja Antropologi należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. Powstała w 1873 r. jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. Serdecznie gratulujemy!

Erasmus+: rozmowy kwalifikacyjne - III etap rekrutacji (19.03.2018)

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne dla studentów i doktorantów zgłoszonych do udziału w programie Erasmus+ 2018/2019 odbędą się 19 marca 2018 o godz. 11:00 w sali 205 bud. 23.

Wykłady profesora wizytującego: prof. dr Alexei Tiunov

Prof. dr ALEXEI V. TIUNOV (Laboratory of Soil Zoology - A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia) - visiting professor in our Institute of Ecology and Bioethics

Ecological engineering by living organisms: Non-trophic interactions in belowground systems

Isotopic methods in modern ecology: Principles and main achievements Czytaj więcej

Wyróżnienie dla studenta IP WFCh, uczestnika programu Erasmus+

Student WFCh kierunku Psychologia, Piotr Szymczak, otrzymał wyróżnienie od Sapienza Universita Di Roma w ramach organizowanego tam konkursu "Why do you choose Sapienza?". Serdecznie gratulujemy!

(kliknij powyżej, aby zobaczyć szczegóły)

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

J. Tomczyk (red.), "Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku. Tak rozległe spektrum czasowe daje bogatą informację o przemianach natury biologicznej i kulturowej, co nie zdarza się często w tego typu opracowaniach. Wiele istotnych informacji o kondycji biologicznej populacji z Radomia wnoszą analizy odontologiczne. Zarówno badania próchnicy zębów, chorób przyzębia, jak i hipoplazji szkliwa, są wykonane nad wyraz rzetelnie, przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych.

Wykłady profesora wizytującego: prof. Balazs Mezei

Prof. BALAZS MEZEI (Department of theoretical philosophy - Pázmány Péter Catholic University in Piliscsaba, Hungary) - visiting professor in our Institute of Philosophy

Philosophies of the Holocaust: New Reflections on Important Authors

The Notion of Revelation in the Context of the History of Philosophy and the Sciences Czytaj więcej

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt.: "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" (12.04.2018) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2018 konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Współorganizatorami tegorocznej konferencji jest cieszący się uznanym dorobkiem naukowym Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Jej celem jest zaś stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

Program do pobrania:

Więcej informacji: http://www.ieib.uksw.edu.pl/pl/node/292 Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach