Harmonogram egzaminów licencjackich z filozofii - 6.07.2015

Informacja o harmonogramie egzaminów licencjackich z filozofii w dniu 6.07.2015 - DO POBRANIA

Dr L. Karski - egzamin z prawa ochrony środowiska

Dr Leszek Karski informuje, że egzamin z prawa ochrony środowiska odbędzie się dnia 3 lipca 2015, o godz. 16.00 w bud. 19, s. 1901.

Harmonogram egzaminów magisterskich z ochrony środowiska - 3.07.2015

Informacja o harmonogramie egzaminów magisterskich z ochrony środowiska w dniu 3.07.2015 - KOMISJA 1 - DO POBRANIA; KOMISJA 2 - DO POBRANIA

Harmonogram egzaminów magisterskich z psychologii (studia stacjonarne) - 2.07.2015

Informacja o harmonogramie egzaminów magisterskich z psychologii w dniu 2.07.2015 - DO POBRANIA

Dyżury wakacyjne (lipiec-wrzesień) władz WFCh

Terminy dyżurów wakacyjnych (lipiec-wrzesień) władz WFCh są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/wladze_wydzialu

Zmiana terminów dyżuru prof. E. Trzęsowskiej-Greszty

Dyżur z dnia 30 czerwca został przeniesiony na 2 lipca, godz. 13:00-14:00, pok. 1419; dyżur z dnia 7 lipca został przeniesiony na 9 lipca, godz. 14:00-15:00, pok. 1419.

Zmiana terminu dyżuru prof. A. Andrzejuka

Prof. Artur Andrzejuk przenosi swój dyżur ze środy 24 czerwca na w poniedziałek 29 czerwca od g. 13.00 w 303 oraz 2 lipca we czwartek od g. 15.00 w 303.

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla doktorantów - 2.07.2015

Zapraszamy wszystkich Doktorantów WFCh na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się 2 lipca (czwartek) o godzinie 18:00 w sali 201 (bud.23). (Spotkania informacyjne dla Doktorantów będą się odbywały co roku przed wakacjami). Podczas zebrania zostaną omówione sprawy bieżące, procedura doktoryzowania, przyszłoroczny program dydaktyczny oraz kwestie związane z praktykami dydaktycznymi w przyszłym roku.

prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch - kierownik studiów doktoranckich
ks. dr Dariusz Kucharski
- pełnomocnik dziekana WFCh ds. administracji studiów doktoranckich

Terminy dyżurów kierownika studiów doktoranckich prof. UKSW dr. hab. J. Cieciucha

Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch informuje, że dyżury przed wakacjami odbędą się: 25 czerwca (czwartek) w godzinach 13.00-15.00; 2 lipca (czwartek) w godzinach 13.00-15.00.

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej WFCh

Komisja Rekrutacyjna WFCh dyżuruje w dniach:

2 lipca 2015

9 lipca 2015

Członkowie Komisji dyżurują

w sali 308 w bud. 23 (ul. Wóycickiego 1/3)

w godz.: 10.00-14.00

Ankieta zajęć dydaktycznych w USOS za semestr letni: 10.06-15.07 - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA

Informujemy, że od 10 czerwca do 15 lipca będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta / doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca zajęć w semestrze letnim 2014/2015. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. Zbiorcze wyniki ankiet publikujemy na naszej stronie (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1263). Liczne wypełnienie ankiety przyczyni się do właściwego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na WFCh. Dziękujemy za wypełnienie ankiety! (w przypadku trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: wfch@uksw.edu.pl)

Aplikacja do AŚSF na rok 2015/2016

Informujemy, że termin składania dokumentów dla studentów filozofii zainteresowanych realizowaniem Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych w roku 2015/2016 został ustalony na 29.06-7.07.2015 (stosowne dokumenty należy złożyć w dziekanacie). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 10.07.2015, o g. 10:00, w p. 214. Więcej informacji na temat AŚSF zob.: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/90.

REKRUTACJA 2015/2016 ROZPOCZĘTA - Zapraszamy do studiowania!

Została uruchomiona rekrutacja na studia:

  • stacjonarne  (FILOZOFIA - PSYCHOLOGIA - OCHRONA ŚRODOWISKA)
  • niestacjonarne (FILOZOFIA - PSYCHOLOGIA  - OCHRONA ŚRODOWISKA)
  • doktoranckie (FILOZOFIA - PSYCHOLOGIA)

na rok akademicki 2015/2016 (https://irk.uksw.edu.pl/index.php) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/431).

Kalendarium akademickie 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarium akademickim na rok 2015/2016: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1521

ERASMUS+ English courses 2015/2016

English course offerings for arriving students. We are waiting for you!
ERASMUS English courses 2015/2016 (ALL WFCh INSTITUTES)

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" (16.12.2015) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" organizowanej przez Sekcję Filozofii Przyrody Instytutu Filozofii WFCh w dniu 16 grudnia 2015. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i udziału w konferencji są dostępne na stronie konferencji: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/241

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach