Egzamin poprawkowy - Prawo ochrony środowiska

Dr L. Karski – Prawo ochrony środowiska – 5 marca – 12:30 – s. 1901.

Prof. J. Buczkowska - terminy egzaminów poprawkowych

Prof. UKSW dr hab. J. Buczkowska: Historia filozofii języka – 9 marca – 13:30 – s. 205; WM: Spór o realizm we współczesnej filozofii nauki, języka i umysłu oraz WS: Metodologia nauk empirycznych – 9 marca – 11:30 - s. 205

Egzaminy poprawkowe - ks. dr D. Kucharski

Egzaminy poprawkowe u ks. dr D. Kucharskiego odbędą się w dniu 9.03.2015 o godz. 11.00, sala 302

Informacja o terminach egzaminów językowych dla kandydatów ubiegających się o wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Informacja o terminach egzaminów językowych dla kandydatów ubiegających się o wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dostępna jest na stronie SJO http://sjo.uksw.edu.pl/node/13

Uwaga! Egzaminy zaczynają się już w najbliższych dniach.

Nowa publikacja WFCh: D. Dzwonkowska, "Filozofia a nauki przyrodnicze"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IEiB WFCh, dr Dominiki Dzwonkowskiej, Filozofia a nauki przyrodnicze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Konferencja w Rzymie z udziałem pracowników IEiB WFCh

Konferencja z udziałem pracowników IEiB WFCh: International Conference: Man and the Environment: Sustainable Development for Oἶκος (Oikos) (UPS – Rome, 5-6.03.2015) organizowana w ramach współpracy międzynarodowej.

    

Międzynarodowy Kongres Rodziny 2015: Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości (20-22.03.2015) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Rodziny 2015. W tym roku Kongres ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie ŻYCIA I MIŁOŚCI w budowaniu CYWILIZACJI MIŁOŚCI. Podstawową rolę w tym dziele odgrywają małżeństwa i rodziny.

(pobierz program)

W Kongresie mogą uczestniczyć osoby zapisane, które opłaciły opłatę administracyjną. W zapisach jest podane konto. Opłata wynosi 10 zł za dzień. (Studenci i doktoranci gratis, ale obowiązują ich także zapisy). Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika WFCh - M. Piekarski: "Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem"

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dr Michała Piekarskiego, pracownika IF WFCh: Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Kolejna publikacja pracownika WFCh na Amazonie: A. Świeżyński, "Philosophy of Human Death. An Evolutionary Approach"

Dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW, opublikował książkę na Amazonie (Kindle edition). Polecamy! http://www.amazon.com/dp/B00TEBIFOY

20. edycja konkursu "Grasz o staż"

Właśnie ruszyła 20. edycja  konkursu „Grasz o staż”. Do wygrania są dwa płatne staże w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aby zdobyć staż w resorcie nauki należy rozwiązać jedno z zadań konkursowych zamieszczonych na stronie grasz.pl. Najlepsi podczas miesiąca pracy w MNiSW zajmować będą się m.in. współpracą z mediami oraz organizacją konferencji.  W ubiegłym roku o staż w jednym z departamentów ministerstwa ubiegało się blisko 120 osób. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci do 30 roku życia. Rozwiązania konkursowych zadań należy przesłać do 13 kwietnia.

"Grasz o staż" jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez PwC oraz „Gazetę Wyborczą". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej objęły wydarzenie swoim patronatem.

Nowa publikacja pracowników IEiB WFCh: "Storage Stability of Fuels"

Informujemy, że Wydawnictwo INTECH wydało monografię Storage Stability of Fuels pod redakcją pracownika IEiB WFCh dr. inż. Krzysztofa Biernata, prof. ndzw. PIMOT, wraz z trzema rozdziałami jego autorstwa oraz współautorstwem rozdziału dr inż. Anny Matuszewskiej (IEiB). Link wolnego dostępu do publikacji: http://www.intechopen.com/books/storage-stability-of-fuels.

Konferencja "Filozofia a totalitaryzm" - 15.04. - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów do udziału w konferencji pt. "Filozofia a totalitaryzm". Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3. Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ekologia-Edukacja-Etyka”

Koło Naukowe Sozologów zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ekologia-Edukacja-Etyka”. Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. na UKSW w Warszawie. Na konferencje będą przyjmowane referaty z zakresu edukacji ekologicznej i etyki ekologicznej. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców: studentów, doktorantów i doktorów. Czytaj więcej

Nowa publikacja WFCh: God and Nature

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pracowników WFCh: G. Bugajak, D. Kucharski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, J. Tomczyk, God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014. Czytaj więcej

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach