Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w dniu 23.06.2017

Informujemy, że sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w dniu 23 czerwca (piątek).

Harmonogram egzaminu magisterskiego (23.06.2017) - psychologia (studia niestacjonarne)

Harmonogram do pobrania:

Zmiana terminu dyżuru dr Z. Górskiej-Kanabus

Dr Zuzanna Górska-Kanabus będzie miała dyżur 26 czerwca w godzinach 11:00-12:00 w sali 1410. Dyżur 27.06 nie odbędzie się.

Samorząd Studentów UKSW serdecznie zaprasza na wyjazd integracyjny Camp Zero 2017

Każdy rok akademicki studenci UKSW zaczynają od wspólnej zabawy i integracji. To jedyna taka okazja, by poznać nowych znajomych z uczelni lub zacieśnić istniejące już przyjaźnie. Na obozie m.in.: warsztaty, szkolenia, karaoke, imprezy tematyczne, basen, turnieje sportowe, prawdziwie studencka atmosfera i świetna zabawa.

Szczegóły na: http://www.campzero.pl 
https://www.facebook.com/events/708812352576855/

Informacja o terminach rozmów kwalifikacyjnych na seminaria mgr dla studentów kończących III rok psychologii (studia stacjonarne)

Terminy rozmów kwalifikacyjnych do podbrania:

Dodatkowy dyżur prof. E. Trzęsowskiej-Greszty

Dodatkowy dyżur prof. UKSW dr hab. Elżbiety Trzęsowskiej-Greszty odbędzie się 27 czerwca, w godz. 12:00-13:00, pok 1409.

Zmiana terminów dyżurów dr hab. J. Cieciucha

Dr hab. Jan Cieciuch przenosi dyżury ze środy na piątki: 23 czerwca, 30 czerwca oraz 7 lipca, w godz. 12:00-15:00.

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (29.06.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne, ostatnie przed wakacjami, Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", które odbędzie się w dniu 29 czerwca o godz. 16.30 w sali 201, bud. 23. Dr hab. Krzysztof Krzyżewski prof. UKSW wygłosi referat pt.: "Czy w ogóle - i ewentualnie jak - możliwe jest z punktu widzenia psychologii sprawstwo?".

Przypomnienia dla studentów w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora (48/2014) studenci są zobowiązani do: Czytaj więcej

Terminy egzaminów w sesji letniej 2016/2017 - studia stacjonarne

Terminy egzaminów oraz zmiany w terminach są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2016/2017

Informujemy, że od 5 czerwca do 16 lipca 2017 będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2016/2017. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć studiów niestacjonarnych dotyczy całego roku akademickiego).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 08-19 czerwca) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Zbiorcze wyniki ankiet publikujemy na naszej stronie (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1263). Liczne wypełnienie ankiety przyczyni się do właściwego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na WFCh, dlatego z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! (w przypadku trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: wfch@uksw.edu.pl)

Studia podyplomowe "Filozofia i etyka"

Studia podyplomowe "Filozofia i etyka" skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych w szkołach średnich. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia w formie konwersatoriów z różnych dziedzin filozofii (metafizyka, etyka, antropologia, aksjologia, estetyka, epistemologia), ale także z metodyki nauczania filozofii oraz kultury logicznej, na którą w ramach podstaw programowych dla przedmiotu filozofia i etyka położony jest szczególny nacisk. W ramach zajęć proponowane są również wykłady ukazujące główne problemy oraz spory filozoficzne i etyczne, co umożliwia wyjście poza historyczno-filozoficzne nauczanie filozofii i odnoszenie ich do współczesnej sytuacji kulturowej, historycznej i społecznej. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu od października do czerwca. Studia trwają 2 semestry w wymiarze 243 godzin dydaktycznych (w tym ponad 30 godzin w ramach e-learningu). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W roku akademickim 2017/2018 nabór na studia prowadzony będzie w terminie 01.06.-30.09.2017. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od liczby kandydatów na studia. Zainteresowani powinni dokonać rejestracji w IRK (w systemie znajdują się informacje na temat wymaganych dokumentów i terminów ich składania).

Rejestracja: https://podyplomowe.uksw.edu.pl

Więcej na temat studiów: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/101

Konkurs z okazji Narodowego Kongresu Trzeźwości

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym z okazji Narodowego Kongresu Trzeźwości pt. Z POKOLENIA ORŁÓW JESTEŚCIE - WIĘC TRZEŹWYMI BĄDŹCIE. Organizatorami Konkursu są: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych WFCH UKSW wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Towarzystwem Uniwersyteckim "Fides et Ratio".

Informacje o Konkursie:

Nagrody dla pracowników IEiB

W dniach 4-6 maja 2017, na 64. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA-BARCELONA w Hiszpanii, rozwiązanie pt: "Instalacja do termolizy odpadów poliolefinowych na paliwowe frakcje węglowodorowe", którego współtwórcami byli dr inż Krzysztof Biernat, prof PIMOT oraz dr inż. Anna Matuszewska, pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki, zdobyło złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem Jury oraz Nagrodę Główną Targów w kategorii technologie przemysłowe. To samo rozwiązanie zostało zaprezentowane na 20. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii, który odbył się w dniach 16-19 maja w Moskwie i zdobyło także złoty medal oraz Nagrodę Specjalną Jury. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nagroda im. Stefana Szumana dla absolwentki WFCh

Absolwentka WFCh, dr Anna Lipska, otrzymała prestiżową Nagrodę im. Stefana Szumana, przyznawaną za najlepsze w Polsce prace z zakresu psychologii rozwoju człowieka, za pracę doktorską "Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne". Promotorem pracy jest dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW. Dyplom Nagrody zostanie wręczony dr Annie Lipskiej podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 roku w Szczecinie. Autorka wygłosi tam również wykład na zaproszenie związany tematycznie z nagrodzoną pracą. Serdecznie gratulujemy!

Visiting Professors 2017/2018 - Profesorowie wizytujący z zagranicy w roku 2017/2018

VISITING PROFESSORS 2017/2018

In winter semester 2017/2018 we recommend:

 

Assoc. Prof. BOHUSLAV BINKA (Department of Environmental Studies - Masaryk University, Brno, Czech Republic) - visiting professor in our Institute of Philosophy

Environmental Movement in Eastern and Central Europe (values, ideas, actions)

*

Prof. GIANFRANCO BASTI (Faculty of Philosophy - Pontifical Lateran University, Rome, Italy - Vatican City) - visiting professor in our Institute of Philosophy Czytaj więcej

ERASMUS+ Courses 2017/2018

 

English courses offered for arriving students

ERASMUS+ English Courses 2017/2018 (ALL WFCh INSTITUTES)

New MA programme in English - Sustainability Studies

detailed information: www.ecology.uksw.edu.pl

"Laur Innowacji" dla kierunku Psychologia (jednolite magisterskie)

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

Z wielką radością informujemy, że 8 kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Filozofia I stopnia; Filozofia II stopnia (po raz drugi); Filozofia III stopnia (doktoranckie); Psychologia (jednolite magisterskie) (po raz drugi); Psychologia III stopnia (doktoranckie); Ochrona Środowiska I stopnia oraz studia podyplomowe: Bioetyka i Prawo Medyczne; Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kierunek Psychologia (jednolite magisterskie) otrzymał certyfikat specjalny "Laur Innowacji", a studia podyplomowe Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień otrzymały certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia".

certyfikaty dla kierunków Filozofia Czytaj więcej

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach