Ogólnopolska konferencja: "Nowożytny paradygmat naukowy - źródła, przemiany i konsekwencje" - 9.12.2015 - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Nowożytny paradygmat naukowy - źródła, przemiany i konsekwencje" organizowanej przez Katedrę Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IF WFCh w dniu 9 grudnia 2015 (bud. 23, sala 201).

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcST_MxJzN4YRauR-eEPj-TGIPj3K8FGulsYdKTCb5-euRCawPX5yg

PROGRAM KONFERENCJI - DO POBRANIA

Zmiana godzin dyżuru Pani dziekan A. Latawiec w dniu 2.12.2015

Dyżur Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec w dniu 2 grudnia odbędzie się w godzinach 9:00-10:00.

STUDENCI DZIECIOM

Do 3 grudnia zbierane są prezenty  ramach akcji "Studenci dzieciom", które można zostawiać w przygotowanych świątecznych pudłach. Znajdują się one w bud. 14 (Instytut Psychologii) oraz w placówce Santander Universidades Polska w bud. 23. Akcja organizowana jest przez WRS WFCH i Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" (16.12.2015) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" w dniu 16 grudnia 2015 roku (Instytut Filozofii, budynek nr 23, sala 201). Organizatorem konferencji jest Sekcja Filozofii Przyrody WFCh UKSW. Szczegóły: www.filozofia.uksw.edu.pl/node/241. Folder konferencji: DO POBRANIA.


(kliknij powyżej, aby pobrać plakat)

Stypendia doktoranckie

Informujemy, że Rektor UKSW przyznał 14 stypendiów doktoranckich oraz 19 stypendiów projakościowych. Decyzje negatywne są rozsyłane pocztą. Decyzje pozytywne można odebrać w sekretariacie studiów doktoranckich.

Konferencja naukowa UKSW - SGGW - 2.12.2015 - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyuczelnianej (UKSW – SGGW) konferencji naukowej na temat wspólnych kierunków badań i możliwości współpracy, współorganizowanej przez WFCh, która  odbędzie się 2 grudnia 2015 r., godz. 10.00 w Auli 008, budynku CLNP (UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24).

PROGRAM KONFERENCJI

Terminy egzaminów magisterskich w roku 2015/2016 - psychologia, studia niestacjonarne

Terminy egzaminów magisterskich z psychologii na studiach niestacjonarnych oraz terminy składania prac magisterskich przed egzaminem są podane na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1116

Dr hab. J. Tomczyk przewodniczącym PTA (Oddział Warszawski)

Informujemy, że dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) został wybrany na przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA). Serdecznie gratulujemy!

Grant dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Małgorzata Najderska z Instytutu Psychologii, otrzymała finansowanie NCN dla projektu zgłoszonego w ramach konkursu PRELUDIUM pt. "Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach". Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla pracownika WFCh

Z radością informujemy, że projekt badawczy dr Moniki Mynarskiej (IP WFCh) „Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh członkiem Rady Leśnictwa przy Ministerstwie Środowiska

Z radością informujemy, że dr Dariusz Bukaciński (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh) został powołany przez Ministra Środowiska na członka Rady Leśnictwa. Celem funkcjonowania Rady jest silniejsze zaangażowanie podmiotów związanych z leśnictwem w kreowanie polityki państwa w tym zakresie, w celu pełniejszej realizacji idei zrównoważonego leśnictwa, promowanego zarówno przez Unię Europejską, jak i organizacje międzynarodowe. Rada, jako organ doradczy, będzie brała także udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami dla lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe oraz lasów prywatnych na czas zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych, społecznych i klimatycznych. Serdecznie gratulujemy!

‘Are We Special?’ – 16th ESSSAT Conference - zaproszenie (26.04-1.05.2016)

Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizowanej przez ESSSAT we współpracy z WFCh oraz WSD w Łodzi:

Więcej informacji na temat konferencji i możliwości uczestnictwa na stronie ESSSAT: http://www.esssat.eu/call-for-papers-are-we-special-16th-esssat-conference/

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach