Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" - zaproszenie

W nowym roku akademickim wznawiamy działalność seinarium WFCh "Oblicza racjonalności". Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 27 października 2016 o godz. 16.30 w sali 201 budynku WFCh. Referat dotyczący zagadnień filozofii umysłu pt. "Regulatywna rola rozpoznawania wzorców w kodowaniu predykcyjnym a normatywność działań" wygłosi dr Michał Piekarski z Instytut Filozofii.

Zapraszamy wszystkich pracowników, a także zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Terminy kolejnych planowanych spotkań w roku akademickim 2016/2017 to: 24.11.2016; 15.12.2016; 26.01.2017; 23.02.2017; 27.04.2017; 25.05.2017; 22.06.2017.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh

Zdzisław Majchrzyk (red.), 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2016.

Harmonogram egzaminów magisterskich z PSYCHOLOGII (studia niestacjonarne) - 21.10.2016

Harmonogram do pobrania

Projekt "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii" WFCh uzyskał finansowanie NCBR

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa –  projekt dr Tomasza Rowińskiego (IP WFCh) "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii" otrzymał finansowanie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i przedsiębiorczych studentów, które są niezbędne na rynku pracy i odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Grupę docelową stanowi 96 studentów IV i V roku studiów z Instytutu Psychologii. Projekt realizowany będzie w formie zajęć o charakterze warsztatowym i wizyt studyjnych u pracodawców. Wartość całkowita projektu wynosi 1.625.532 PLN. Gratulujemy!

Projekt "Forum Logicum" WFCh został zakwalifikowany do finansowania przez NCBR

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – wniosek złożony przez WFCh "Forum Logicum" został zakwalifikowany do finansowania na kwotę ogółem wynoszącą 64.237,50 PLN.

Projekt jest kierowany przez dr hab. Kordulę Świętorzecką. Celem projektu jest podniesienie, o co najmniej 65%, kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowi 65-85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat. Projekt będzie realizowany w zespole: prof. Kordula Świętorzecka (kierownik), prof. Robert Piłat, ks. prof. Maciej Bała, dr Marek Porwolik, dr Dominika Dzwonkowska, dr Janusz Wesserling, mgr Joanna Skurzak. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IF WFCh kierownikiem projektu zakwalifikowanego do finansowania przez MNiSzW

Z radością informujemy, że wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie programu pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, ogłoszonego przez MNiSzW, projekt "Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku", którego kierownikiem jest pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof UKSW dr hab. Maciej Bała, uzyskał finansowanie w wysokości 999 846 PLN. Wnioskodawcą projektu jest Akademia "Ignatianum" w Krakowie - Wydział Filozoficzny, a projekt realizowany jest w konsorcjum m.in. z Instytutem Filozofii WFCh. Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy!

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

Wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WFCh

Informujemy, że dnia 26 października 2016 r. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w sali 327, bud. 21, o godz. 12:30 odbędą się wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o WRD i z krótkim przewodnikiem po zasadach przeprowadzania wyborów do WRD na stronie: http://doktoranci.uksw.edu.pl/node/304.

Wybory są otwarte dla wszystkich doktorantów wydziału. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w trakcie posiedzenia wyborczego i nie jest prowadzona wcześniejsza rejestracja! Zapraszamy do udziału!

Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW

Spotkanie dla niesamodzielnych pracowników naukowych WFCh: 25.10.2016

W dniu 25 października (wtorek) 2016 o g. 17:30 w sali 201 (bud. 23) odbędzie się spotkanie Władz WFCh z niesamodzielnymi pracownikami naukowymi. Spotkanie zostanie poświęcone omówieniu aktualnych spraw dotyczących funkcjonowania Wydziału, rozwojowi naukowemu, prowadzonej dydaktyce i sprawom organizacyjnym. Ponadto odbędą się wybory przedstawiciela pracowników niesamodzielnych do Rady Instytutu Filozofii. Obecność na spotkaniu należy traktować jako obowiązkową. Przewidywany czas spotkania: 1,5 godz. Zapraszamy.

Konferencja "Filozofia zrównoważonego rozwoju" - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Filozofia zrównoważonego rozwoju. Konferencja odbędzie się 21 listopada 2016 (poniedziałek) w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie, ul Wóycickiego 1/3. Konferencja organizowana jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Sozologicznym.

Zgłoszenia referatów proszę przesyłać na adres: jwc@ieib.edu.pl
lub telefonicznie: 502 725 254
do dnia 15 listopada 2016.

Zaproszenie do udziału w konferencji "Wokół normatywności" - 15.12.2016

Instytut Filozofii WFCh UKSW zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję naukową: "WOKÓŁ NORMATYWNOŚCI". Termin konferencji: 15.12.2016.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do badaczy zajmujących się problemem normatywności w filozofii współczesnej. Sugerowane problemy/pytania: Czytaj więcej

KONGRES O MĘŻCZYŹNIE: "ADAMIE - GDZIE JESTEŚ?" (22-23.10.2016) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w kongresie "Adamie - gdzie jesteś?" w dniach 22-23 października 2016.

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Konferencja pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland", Warszawa - UKSW, 20.03.2017

20 marca 2017 r. przypada 30 rocznica ogłoszenia tzw. Raportu Brundtland. Z tej okazji organizujemy międzynarodową konferencję naukową pt. "Theoria i praxis zrównoważonego  rozwoju. 30  lat  od  ogłoszenia  Raportu  Brundtland". Mamy nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie, które z jednej strony podsumuje dotychczasowe dokonania w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, z drugiej zaś strony wyznaczy dalsze jego perspektywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, a obrady będą przebiegały w kilku równoległych sekcjach tematycznych. Szerokiemu zakresowi idei zrównoważonego rozwoju odpowiada różnorodny skład komitetu organizacyjnego konferencji. Stanowią go teoretycy z Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktycy z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz samorządowcy z m. st. Warszawy. Czytaj więcej

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach