Nowa publikacja WFCh - "Z metodologii historii filozofii"

Ukazał się nowy tom serii wydawniczej Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, poświęcony metodologii historii filozofii. Autorami rozdziałów są: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej M. Nowik, Adam M. Filipowicz, Izabella Andrzejuk i Artur Andrzejuk. Tom reprezentuje „maksymalistycznie” pojętą historię filozofii, polegającą przede wszystkim na badaniu dziejów problemów filozoficznych. Tą tezą autorzy nawiązują bezpośrednio do Gilsonowskiej koncepcji historii filozofii, jako history of philosophy itself, którą w Polsce upowszechniał Stefan Swieżawski oraz niektórzy z jego uczniów. Jednym z nich był Mieczysław Gogacz, który z kolei był mistrzem dla większości autorów tego tomu. Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/opera_14/opera.htm

Kalendarium akademickie 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarium akademickim na rok 2015/2016: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1521

Informacja dla studentów III roku filozofii i ochrony środowiska dotycząca prac licenjackich

Informujemy, że studenci III roku filozofii i ochrony środowiska są zobowiązani do złożenia podania o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej w terminie do 12 czerwca 2015 (niezależnie od terminu egzaminu licencjackiego). Wzory podań znajdują się na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/podania (podanie należy wypełnić na komputerze - nie ręcznie, i złożyć w dziekanacie; na podaniu powinien znajdować się podpis promotora/opiekuna pracy i studenta). Dalsze czynności związane z pracą dyplomową i dyplomowaniem są opisane na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/dyplom. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami dziekanatu (wfch@uksw.edu.pl).

Zajęcia w dniach 8 i 9 czerwca - przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z kalendarium akademickim, 8 czerwca 2015 (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu czwartkowego, a 9 czerwca 2015 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu piątkowego.

ERASMUS+ English courses 2015/2016

English course offerings for arriving students. We are waiting for you!
ERASMUS English courses 2015/2016 (ALL WFCh INSTITUTES)

Podyplomowe Studium Logopedyczne

Uprzejmie informujemy, że od 6 maja 2015 r. została uruchomiona rekrutacja na dwuletnie Podyplomowe Studium Logopedyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Więcej informacji w ulotce. Zapraszamy.

Szczegółowe informacje w załączniku do pobrania.

Granty NCN dla WFCh

Miło nam poinformować, że w ramach konkursów Opus 8 i Preludium 8, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownik i doktorantka WFCh otrzymali dwa granty:

  • dr hab. Jacek Tomczyk - "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiza biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski - 220 568,00 zł   
  • mgr Ewa Topolewska - Empiryczna weryfikacja kołowego modelu stylów tożsamości - 96 840,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Erasmus+ 2015/2016: Rekrutacja uzupełniająca na realizację części studiów za granicą

Uprzejmie informujemy, że 13 maja zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu realizacji tam części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Wnioski można składać w systemie USOSweb do 28 maja 2015. Szczegółowe informacje o zasadach programu Erasmus+ oraz procedurze rekrutacyjnej zamieszczone są na stronach http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165 oraz http://dwm.uksw.edu.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

  • studenci II - VI roku i doktoranci II - IV roku: od 12 maja do 29 maja 2015 r.
  • osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 14 lipca do 31 lipca 2015

WSZYSCY OBOWIĄZKOWO SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW O DOCHODACH ZA ROK 2014 (wykaz dokumentów i wniosek do pobrania znajduje się na stronie: www.dpm.uksw.edu.pl).
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wójcickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" (16.12.2015) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" organizowanej przez Sekcję Filozofii Przyrody Instytutu Filozofii WFCh w dniu 16 grudnia 2015. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i udziału w konferencji są dostępne na stronie konferencji: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/241

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach