Przerwa urlopowa sekretariatu studiów doktoranckich: 24.07.-15.08.

W związku z przerwą urlopową sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w terminie: 24 lipca - 15 sierpnia.

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia (Filozofia i Ochrona Środowiska) - w załącznikach poniżej:

ZAKWALIFIKOWANI NA II STOPIEŃ STUDIÓW

Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 17-18 lipca (czw.-pt.) w godz. 10.00-14.00. Miejsce składania dokumentów: sala 308, budynek WNHiS i WFCh nr 23 (Centrum Badań Interdyscyplinarnych) ul. Wóycickiego 1/3; 01-938 Warszawa.

Wymagane dokumenty:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata; Czytaj więcej

Zmiana adresu Działu Pomocy Materialnej dla Studentów

W związku z przeprowadzką Działu Pomocy Materialnej dla Studentów informujemy, że od dnia 08.07.2014r. Dział Pomocy Materialnej dla Studentów będzie mieścił się w pok. 003 i 004 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3.

ERASMUS+ informacje ogólne i ERASMUS+ 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ERASMUS +

Stypendia MNiSzW 2014/2015

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: http://www.nauka.gov.pl

Informacja dla studentów - praca dyplomowa

W związku z aktualizacją procedury dyplomowania i wdrażaniem procedury „antyplagiatowej” studenci, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września, proszeni są o dostarczenie wraz z pracą dyplomową do Dziekanatu WFCh płyty z wersją elektroniczną pracy (dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf). Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora (także numer indeksu), zawierać tytuł pracy, nazwisko promotora, nazwę instytutu i rok, w którym praca była złożona.

Rezygnacja z pobierania opłat za kolejny kierunek studiów

Decyzją Władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015.

Informacja o terminach dyżurów dziekańskich w okresie wakacji

Terminy dyżurów dziekańskich w okresie wakacyjnym: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1127

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl) serdecznie zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW do udziału w XVIII Edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Program stypendialny umożliwia odbycie 6-12 miesięcznego zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium można zrealizować zaproponowany przez siebie projekt badawczy dotyczący ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. Czytaj więcej

Konkurs „Otwarte Drzwi” 2014

Informujemy studentów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów, którzy piszą prace dyplomowe na temat osób z niepełnosprawnością, że mogą przystąpić do organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XI edycji Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest niepełnosprawność w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://www.pfron.org.pl/

Ankieta studencka w USOS za semestr letni 2013/2014 - od 16.06.

16 czerwca (pn) zostanie otwarta ankieta studencka w USOS dotycząca zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa i jest ważnym elementem oceny jakości kształcenia na naszym Wydziale. Ankieta będzie dostępna do 31 sierpnia.

Jednocześnie informujemy, że zbiorcze wyniki ankiet z wcześniejszych lat są dostępne na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/562. Wyniki ankiety za semestr zimowy roku 2013/2014 zostaną opublikowane na stronie WFCh do końca czerwca.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Od czerwca, jak co roku, młodzi ludzie mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. To już jubileuszowa, bo dziesiąta edycja programu, który skierowany jest m.in. do studentów uczących się w Warszawie.

Aby otrzymać stypendium, wystarczy wypełnić wniosek na stronie formularze.centrumjp2.pl, wydrukować go, a potem przynieść lub wysłać do biura Centrum Myśli Jana Pawła II. Termin składania wniosków dla uczniów mija 30 lipca, studenci mogą składać wnioski do końca września. Czytaj więcej

Sesja poprawkowa - psychologia niestacjonarna

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach