SPRIiPU

 

STUDIA PODYPLOMOWE RELACJI INTERPERSONALNYCH

I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 
Studia trwają cztery semestry. W jednym roku zajęcia poświęcone są relacjom interpersonalnym, w kolejnym roku - profilaktyce uzależnień.
 
Główne założenia i cele:
  • zapoznanie słuchaczy z integralnie ujmowaną problematyką relacji międzyosobowych i ich uwarunkowań, funkcjonowania w rolach społecznych; budowania właściwych postaw społecznych i bliskich więzi interpersonalnych w rodzinie, w szkole, w zakładach pracy itp.;
  • zapoznanie słuchaczy z problematyką zdrowia, uzależnień i profilaktyki umożliwiające przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych.
PROGRAM NA ROK 2015/2016 znajduje sie w zakładce bocznej: Terminy i plany zajęć
 
SPRIiPU oferują, oprócz wykładów obejmujących problematykę dotyczącą tych dwóch aspektów, także warsztaty pozwalające na nabycie, czy pogłębienie umiejętności interpersonalnych, a także na wspieranie rozwoju osobistego, czy rozwoju wychowanków,  autoprezentacji, integrującego rozwiązywania konfliktów, strategii radzenia sobie ze stresem, rozwijania inteligencji emocjonalnej, usuwania zranień z okresu dzieciństwa przeżywanego w rodzinie dysfunkcyjnej oraz metod pracy z dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, doświadczającymi przemocy, uzależnionymi i współuzależnionymi i ich rodzinami.
 
Na Studia Podyplomowe zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników służby zdrowia, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji i relacji międzyosobowych w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy oraz osoby zainteresowane pracą prozdrowotną i profilaktyczną w szkołach, placówkach wychowawczych, gminach, w zakładach pracy.
 
W 2-letnim cyklu kształcenia rok akademicki 2015/2016 będzie poświęcony profilaktyce uzależnień.
 
OPŁATA ZA SEMESTR wynosi: 1400 ZŁ
 
Informujemy, że uległ zmianie sposób płatności za studia. W tym roku jest możliwość opłaty za cały rok (2800 zł) lub też w ratach miesięcznych, które będą wynosiły po 300 zł za miesiąc, ostatnia czerwcowa rata 400 zł. Raty te są płatne do 10-go każdego miesiąca, czyli najbliższa wpłata - 300 zł - powinna wpłynąć  do 10 października 2015 roku.
 

Kierownik studiów: prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

Sekretariat: mgr Małgorzata Jabłońska

Adres Sekretariatu:
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1426
01-938 Warszawa
 
Informacji udzielamy w dniach i godzinach pracy Sekretariatu pod numerem telefonu: 22 569 96 24   
 

Sekretariat jest czynny w następujące dni:

wtorek: 10:00 - 14:00
środa:   10:00 - 13:30 
oraz w trakcie zjazdów w: soboty: 10:00 - 13:00
 

KANDYDACI MOGĄ PRZYSYŁAĆ DOKUMENTY POCZTĄ NA ADRES SEKRETARIATU DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2015.


KONGRES O KOBIECIE (12-13.03.2016):

RELACJE Z KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html

PROGRAM KONGRESU:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/KongresOkobiecie.pdf

 

RELACJE Z INNYCH DOTYCHCZASOWYCH SYMPOZJÓW:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozja.html


 

ZałącznikRozmiar
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW56.42 KB
PODANIE DLA KANDYDATÓW23.22 KB

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach