Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zasady dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

(zostaną podane w późniejszym terminie)

*

Termin rejestracji w IRK:

(zostanie podany w późniejszym terminie)

*

Termin składania dokumentów:

(zostanie podany w późniejszym terminie)

(dokumenty należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich, pok. 1441, bud. 14)

*

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

FILOZOFIA

(zostaną podane w późniejszym terminie)

PSYCHOLOGIA

(zostaną podane w późniejszym terminie)

*

Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów

 www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl