Sprawozdawczość z działalności naukowej

Do pobrania tabele do sprawozdania z działalności naukowej:
 

 1. Tabela CZ 1-5    
 2. Tabela K 1-4      
 3. Tabela M 1-6     
 4. Tabela N-W       
 5. Tabela O 1-4     
 6. Tabela PR         
 7. Tabela R 1-5     
 8. Tabela RED 1-3
 9. Tabela W 1-5    
 10. Tabela X           
 11. Tabela Z 1-3     

 

Sposób przekazania danych:

 • Po odpowiednim wypełnieniu oryginalnych tabel odsyłamy tylko te tabele, które wypełniliśmy, na adres: a.swiezynski@uksw.edu.pl
 • Jeśli nie ma żadnych danych do umieszczenia, prosimy także o informację o tym (e-mail).
 • Prosimy o staranne wypełnienie tabel, aby nie było potrzeby ponownego zwracania się o te same dane.
 • Prosimy nie umieszczać zbędnych danych, niewymaganych w tabelach.
 • Prosimy także nie zmieniać formatowania tabel, nie dzielić ich, nie rozłączać itp., bo to niezwykle utrudnia potem obróbkę danych.
 • W razie potrzeby można powielić tabelę w celu wstawienia wiekszej ilości informacji (np. gdy jest kilka publikacji z danej grupy).

Punktację czasopism w poszczególnych latach oraz przynależność do poszczególnych list można sprawdzić tu: http://impactfactor.pl/ - należy wpisać nazwę czasopisma; wyświetli się punktacja w poszczególnych latach i symbol listy - prosimy o sprawdzanie czasopism z Państwa artykułami przed ich wpisywaniem do naszych tabel (punktacja zmienia się obecnie każdego roku).

Terminy nadsyłania informacji:

 • 28 lutego 2018 (dane za okres: lipiec - grudzień 2017 + ewentualne uzupełnienia za I półrocze 2017)

Uprzejmie prosimy o terminowe przekazanie danych.