Courses offered 2016/2017

 

English courses offered for arriving students

 / Oferta zajęć dla studentów przyjeżdżających /

 

ERASMUS+ English Courses 2016/2017 (ALL WFCh INSTITUTES)

 

*

Coordinator: Zuzanna Górska-Kanabus, Ph.D. - e-mail: z.gorska@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach