Dla mediów

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh) proponuje pomoc specjalistów z dziedzin: filozofia, psychologia, ochrona środowiska. Warunkiem współpracy jest podawanie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie jako afiliacji ekspertów w materiałach, w których występują.

 

Osoba kontaktowa:

dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW (prodziekan) - a.swiezynski@uksw.edu.pl

 

Lista ekspertów (tematyka / ekspert):

 • religia i filozofia religii - ateizm - dowody na istnienia Boga - francuska filozofia religii - sekularazycja - Bóg a zło
 • nauka a religia - filozofia fizyki - ewolucja a kreacja - przypadek
 • grafologia - analiza pisma ręcznego - coaching, rozwój i motywowanie pracowników
 • prawo klimatyczne - prawo energetyczne - prawo ochrony środowiska - prawo ochrony zdrowia
 • etyczne aspekty religii - współczesne zagadnienia etyczne i bioetyczne - demokracja i wartości
 • poznanie - prawda - filozofia języka - filozofia kultury - filozofia a media
 • alpinizm - filozofia sportu - filozofia ciała - sekularyzacja i filozofia postsekularna
 • zagrożenia środowiska - katastrofy ekologiczne
 • nauka a religia - powstanie życia i wszechświata - kreacja a ewolucja - cud - poszukiwanie życia we wszechświecie - prawa przyrody
 • stres a zdrowie - psychologia zarządzania - psychologia transportu - psychologia kosmiczna - psychologia lotnicza
 • antropologia - paleoantropologia - osteologia - odontologia - wykopaliska
 • inna tematyka
  • zgłoszenia przyjmuje osoba kontaktowa