Warsztaty

W roku akademickim 2016/2017 prowadzone są następujące warsztaty:

I semestr

Grupa I

  • Mediacje - mgr Joanna Figura i mgr Bożena Pustoła (g. 9.00-16.00), sala 1436

Grupa II

  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – dr Paweł Kwas (g. 9.00-12.15), sala 1423
  • Budowanie postawy asertywnej – mgr Maria Chmielewska (g. 13.00-16.15), sala 1423

Grupa III

  • Porozumiewanie się bez przemocy – mgr Anna Studniczek, sala 1438

II semestr

Grupa I

  • Mediacje - mgr Joanna Figura i mgr Bożena Pustoła (g. 9.00-16.00), sala 1436

Grupa II

  • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – dr Maria Jankowska (g. 9.00-12.15), sala 1423
  • Budowanie kompetencji społecznych  – mgr Maria Chmielewska (g. 13.00-16.15), sala 1423

Grupa III

  • Porozumiewanie się bez przemocy – mgr Anna Studniczek, sala 1438

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach