SPSKL

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOŁA KREATYWNYCH LIDERÓW

 

Celem studiów jest rozwój umiejętności nowego typu  lidera, prowadzącego do innowacji.  Organizacje stoją dziś przed wyzwaniem zmiany swoich sposobów zarządzania, odejścia od struktur hierarchicznych na rzecz współpracy, zwinności,  tworzenia rozwiązań w zmiennej, nieprzewidywalnej przyszłości. Kreatywność jeszcze nigdy nie była tak ważną kompetencją, rozwijaną nie tylko na szczeblu pracowniczym, ale wkomponowaną w całe kultury organizacji. Studia zaprojektowano tak, aby nauczyć menadżerów nowych umiejętności innowacyjnego przywództwa, otwarcia siebie samego na kreatywność, utrwalić nowe nawyki zarządzania w warunkach niepewności oraz zapoznać z możliwościami nowych narzędzi twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacji.
 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach