Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga polska

 rekrutacja na studia stacjonarne 

 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga angielska

 registration for academic year 2017/2018 

 CLOSED 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/304

SKRÓCONY HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA WFCh

*

ZASADY REKRUTACJI (do pobrania - WFCh: s. 7-8)

*

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK UKSW)

 irk.uksw.edu.pl 

*

NIEZBĘDNIK KANDYDATA

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/307

*

folder rekrutacyjny UKSW - Przewodnik dla kandydatów

*

REKRUTACJA KROK PO KROKU

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/52

*

SEE OUR MA PROGRAMS IN ENGLISH:

 

PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE - EXPERIENCE AND THOUGHT (PCE-CE)

 

folder to download

IRK System Registration Guide to download

*

SUSTAINABILITY STUDIES (SuSt)

folder to download

IRK System Registration Guide to download

*

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1057