Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Skład Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

 

Podkomisja Dydaktyczna  Instytutu Filozofii 
 
Przewodniczący:
ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW (Dyrektor IF)
Członkowie:
dr Michał Piekarski
dr Andrzej Waleszczyński
Michał Kowalski (przedstawiciel studentów IF)
Julia Rejewska (przedstawiciel studentów IF)
 
 
Podkomisja Dydaktyczna  Instytutu Psychologii 
 
Przewodniczący:
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW (Dyrektor IP)
Członkowie:
dr Włodzimierz Strus
dr Jarosław Jastrzębski
Karolina Rymarczyk (przedstawiciel studentów IP)
Kamil Niziołek (przedstawiciel studentów IP)
 

Podkomisja Dydaktyczna  Instytutu Ekologii i Bioetyki 
 
Przewodniczący:
dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor IEiB)
Członkowie:
dr Anita Ganowicz-Bączyk
dr Dariusz Bukaciński
mgr Kamil Karaban
Agata Wojtecka (przedstawiciel studentów IEiB)
Sandra Paruszewska (przedstawiciel studentów IEiB)
 
 
Podkomisja Dydaktyczna   Studiów Doktoranckich   
 
Przewodniczący:
dr hab.Jan Cieciuch, prof. UKSW (kierownik studiów doktoranckich)
Członkowie:
ks. dr Dariusz Kucharski
mgr Jakub Kiersikowski (przedstawiciel doktorantów IF)
mgr Ewa Topolewska (przedstawiciel doktorantów IP)
 
 
Podkomisja Dydaktyczna  Studiów Podyplomowych 
 
Przewodnicząca:
dr hab. Mara Ryś, prof. UKSW
Członkowie:
ks. dr hab. Andrzej Kobyliński
ks. dr Jacek Meller
dr Paweł Jan Kuca (przedstawiciel absolwentów)
dr Bogumila Kempińska-Mirosławska (przedstawiciel absolwentów)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach