Wyniki ankiet studenckich 2008-2016 - sumaryczne i procentowe

W diagramach znajdują się zbiorcze wyniki ankiet studenckich i doktoranckich przeprowadzonych w systemie USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów WFCh z okresu 2008/2009 - 2015/2016.
 
Wykresy za poszczególne lata ukazują liczbowy i procentowy rozkład ocen przyznanych prowadzonym zajęciom przez studentów i doktorantów wypełniających ankietę.
 

1. Liczbowy rozkład ocen

 

kierunek: FILOZOFIA

kierunek: PSYCHOLOGIA

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

PEDAGOGIZACJA

 

2. Procentowy rozkład ocen

 

kierunek: FILOZOFIA

kierunek: PSYCHOLOGIA

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

PEDAGOGIZACJA

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach