Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Zmiana terminów dyżurów prof. UKSW dr hab. E. Trzęsowskiej-Greszty

Prof. Elżbieta Trzęsowska-Greszta przenosi dyżury:
dyżur z dnia 5 grudnia zostaje przeniesiony na dzień 28 listopada, godz. 15:00-16:00, pok. 1419; dyżur z dnia 19 grudnia zostaje przeniesiony na dzień 12 grudnia, godz. 15:00-16:00, pok. 1419.

Termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze zimowym - przypomnienie (studia stacjonarne i doktoranckie)

Przypominamy, że zgodnie z procedurą i harmonogramem dotyczącymi rejestracji na zajęcia i tzw. podpięcia przedmiotów na kontach w USOS (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) do dnia 19 listopada 2017 (g. 23:59) należy dokonać ostatecznego podpięcia zajęć z I semestru na kontach w USOS. Po tym terminie możliwość podpinania lub odpinania zajęć podpiętych zostanie zablokowana, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji co do zaliczania/niezaliczania danych przedmiotów. Sugerujemy nieodkładanie dokonania podpięć na tzw. "ostatnią chwilę" i prosimy o dopilnowanie prawidłowego i terminowego podpięcia zaliczanych przedmiotów w celu uniknięcia problemów z możliwością zaliczenia zajęć.

Rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2017/2018

Oferta i irk na: most.uka.uw.edu.pl
szczegółowe informacje na: www.ksztalcenie.uksw.edu.pl
ciekawostki i porady na: www.facebook.com/programmost2000

Kwalifikacje na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Lista studentów i doktorantów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+

(do pobrania):

Rekrutacja dodatkowa Erasmus+ na semestr letni 2017/18 - przedłużenie terminu rejestracji

Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja programu Erasmus+ na semestr letni 2017/18.

Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji:

  • 18.09.-13.10.2017 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb - I etap rekrutacji
  • 17-19.10.2017- egzaminy językowe - II etap rekrutacji
  • 26.10.2017, godzina 08:30, pokój 1901 - rozmowy kwalifikacyjne - III etap rekrutacji
  • 26.10.2017 - zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie!

Terminy dyżurów prodziekana ds. studenckich

Informujemy, że w semestrze zimowym dyżury prodziekana ds. studenckich, dr. Grzegorza Embrosa, będą odbywać się we wtorki w godz. 15:00-17:00.

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

Termin rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane na semestr zimowy 2017/2018: 02-11.10.

Szczegóły: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=UKSW

Zmiana terminu dyżuru dr K. Knopp

Dr K. Knopp przenosi dyżur z piątku 22 września, na poniedziałek 25 września (dyżur w godz. 7:00-8:00).

Zmiany w pedagogizacji na WFCh

Osoby realizujące pedagogizację lub zainteresowane rozpoczęciem programu pedagogizacyjnego na WFCh prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja. Od roku 2017/2018 następują istotne zmiany w programie, dlatego należy dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami.

Instrukcja rejestracji dla I roku studiów stacjonarnych na lektoraty j. nowożytnego - test poziomujący

Informacje na temat rejestracji na lektorat z języka nowożytnego dla studentów I roku znajdują się na stronie SJO: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/527.

Test poziomujący będzie udostępniony od 14 września, natomiast rejestracja dla I roku od 15 września.

Prosimy osoby zainteresowane o dokładne zapoznanie się z informacjami.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach