Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów i studentów nowo przyjętych (studia stacjonarne) - 28.09.2017

Drodzy Studenci I roku oraz Studenci nowo przyjęci!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na kierunkach: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska - oraz studentów nowo przyjętych na wyższe lata w dniu  28 września 2017 (czwartek) o godz. 9:30 - budynek nr 23, sala 105-106 (kampus przy ul. Wóycickiego). Po zakończeniu spotkania będzie możliwość podpisania umów i odebrania legitymacji studenckich.(Podpisanie umowy jest warunkiem rozpoczęcia studiów).

Obecność na spotkaniu i udział w szkoleniach są obowiązkowe.

Program spotkania:

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

Termin rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane na semestr zimowy 2017/2018: 02-11.10.

Szczegóły: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=UKSW

O czym warto pamiętać w związku z rejestracją na zajęcia?

Zachęcamy do zapoznania się z przypomnieniami i sugestiami dotyczącymi rejestracji na zajęcia (rozpoczęcie rejestracji na zajęcia na studiach stacjonarnych i doktoranckich w semestrze zimowym: 22.09., godz. 9:00).

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Zmiana terminu dyżuru dr K. Knopp

Dr K. Knopp przenosi dyżur z piątku 22 września, na poniedziałek 25 września (dyżur w godz. 7:00-8:00).

Rekrutacja dodatkowa Erasmus+ na semestr letni 2017/18

Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja programu Erasmus+ na semestr letni 2017/18.

Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji:

  • 18.09.-10.10.2017 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb - I etap rekrutacji
  • 17-19.10.2017- egzaminy językowe - II etap rekrutacji
  • 26.10.2017, godzina 11:00, pokój 1901 - rozmowy kwalifikacyjne - III etap rekrutacji
  • 26.10.2017 - zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

Zachęcamy studentów i doktorantów do udziału w programie!

Zmiany w pedagogizacji na WFCh

Osoby realizujące pedagogizację lub zainteresowane rozpoczęciem programu pedagogizacyjnego na WFCh prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja. Od roku 2017/2018 następują istotne zmiany w programie, dlatego należy dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami.

Instrukcja rejestracji dla I roku studiów stacjonarnych na lektoraty j. nowożytnego - test poziomujący

Informacje na temat rejestracji na lektorat z języka nowożytnego dla studentów I roku znajdują się na stronie SJO: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/527.

Test poziomujący będzie udostępniony od 14 września, natomiast rejestracja dla I roku od 15 września.

Prosimy osoby zainteresowane o dokładne zapoznanie się z informacjami.

Dr E. Grott - terminy dyżurów

Dyżury dr E. Grotta we wrześniu: 15.09 (piątek), godzina 15.00-16.30; 20.09 (środa), godzina 15.00-16.30, sala 1909, bud.19.

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2017/2018

Studenci II-V roku oraz doktoranci II-IV roku: od 8 maja do 31 maja 2017.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 20 lipca do 4 sierpnia 2017.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
ul. Wóycickiego 1/3, w godzinach przyjmowania studentów.

Więcej: http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/619

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach