Studia stacjonarne

 NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PROWADZONE SĄ OBECNIE NASTĘPUJĄCE STUDIA STACJONARNE: 

 

 Filozofia - studia I stopnia (licencjackie) 

 profil: Humanistyczny (od 2 roku) 

 profil: Epistemiczno-Przyrodniczy (od 2 roku) 

 profil: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (od 2 roku)

 

 Filozofia - studia II stopnia (magisterskie) 

 profil: Filozofia Nauki 

 profil: Etyka Więzi Międzyludzkich 

 profil: Metafizyka i Historia Filozofii 

 profil: Filozofia Kultury, Religii i Polityki 

 profil: Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought (studia w j. angielskim)

 

 profil: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych 

 

 Psychologia - jednolite studia magisterskie 

 specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości (od 3 roku)

 specjalność: Psychologia Ogólna i Psychodiagnostyka (od 3 roku)

 specjalność: Psychologia Pracy i Stresu (od 3 roku)

 specjalność: Psychologia Rozwojowa i Wychowawcza (od 3 roku)

 specjalność: Psychologia Sądowa i Penitencjarna (od 3 roku)

 specjalność: Psychologia Zdrowia i Niepełnosprawności (od 3 roku)

 

 Ochrona środowiska - studia I stopnia (licencjackie) 

profil: Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Ekologiczna (od 2 roku)

profil: Monitoring Środowiskowy i Technologie Środowiskowe (od 2 roku)

 

 Ochrona środowiska - studia II stopnia (magisterskie) 

  profil: Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem 

 profil: Monitoring Środowiskowy 

 profil: Sustainability Studies (studia w j. angielskim)  

 

*

 (więcej informacji w poszczególnych zakładkach)

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach