Wydziałowa Rada Doktorantów

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów (WRD)

Skład WRD WFCh na rok akademicki 2016/2017:

Przewodnicząca: mgr Ewa Skimina
Wiceprzewodnicząca: mgr Ewa Topolewska
Sekretarz: mgr Milena Brzózka
Członek WRD: mgr Małgorzata Najderska

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach