Promocja WFCh

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Sochoń, "Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja ks. prof. Jana Sochonia, pracownika Instytutu Filozofii WFCh: "Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego", Teologia Polityczna, Warszawa 2017. Zachęcamy do lektury.

Czytam tę książkę z wielkim i radosnym zaskoczeniem. Oto znany mi od lat Jan Sochoń – przyjaciel, poeta, szanowany filozof i teolog – wydaje mi się jeszcze bardziej intrygujący i bliższy mnie samemu. Dawniej trochę wycofany, nieśmiały – opowiada teraz o wszystkim, co dla niego ważne. Robi to tak bezpośrednio, że nie wiem, czy ta książka jest złożona ze wspomnień, przemyśleń, czy też z wierszy…Przeczytajcie spis rozdziałów – jakby był wierszem. Jakby był pięknym wierszem zapraszającym do wspaniałej opowieści… (Ernest Bryll)

Grant NCN - Miniatura dla pracownika IEiB WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IEiB WFCh, dr Dominika Dzwonkowska otrzymała finansowanie na realizację projektu badawczego "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" w ramach konkursu NCN Miniatura. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IF WFCh

Nakładem wydawnictwa "Jedność" pod współredakcją naukową ks. dr. hab. Jacka Grzybowskiego (IF WFCh) ukazał się podręcznik bioetyczny dotyczący problematyki zapłodnienia pozaustrojowego: „Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”. Książka jest wieloaspektowym opracowaniem medycznie złożonej i moralnie kontrowersyjnej procedury in vitro. W podręczniku ukazano problemy moralne, teologiczne, genetyczne filozoficzne a także prawne, jakie wynikają z podejmowania prób zapłodnienia pozaustrojowego. Książka posiada konspekty lekcji dla szkół średnich pomocne w prowadzeniu zajęć z zakresu bioetyki. Autorzy liczą, że podręcznik będzie bardzo pomocny w pracy katechetycznej i przygotowaniu prelekcji na trudne tematy bioetyczne.

Granty Preludium dla pracownika i doktoranta IF WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik IF WFCh, mgr Joanna Skurzak i doktorant IF WFCh mgr Marcin Łyczak otrzymali finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu NCN Preludium: "Francuska duchowość ateistyczna" (J. Skurzak) i "Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC" (M. Łyczak). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Polecamy lekturę najnowszego tomu wierszy poety, filozofa, krytyka i eseisty ks. prof. Jana Sochonia. Teksty ilustrowane są barwnymi obrazami Mai Katarzyny Majstruk.

Jan Sochoń, Strzałka czasu, Podkarpacki Instytut Książki, Rzeszów 2017

Grand Prix IENA 2017 dla wykładowcy i pracownika IEiB

Na 59-tych Międzynarodowych Targach „Idee, Innowacje i Nowe Produkty IENA 2017” w Norymberdze, które odbyły się w dniach 2-5 listopada, po raz pierwszy w historii tych Targów polskie rozwiązanie zdobyło „Grand Prix” IENA 2017, czyli najwyższą nagrodę. Nagrodzonym Grand Prix IENA 2017, rozwiązaniem była „Instalacja do termolizy odpadów poliolefinowych na ciekłe frakcje węglowodorowe”, którego współautorami byli: dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT, wykładowca w IEiB oraz dr inż. Anna Matuszewska, pracownik IEiB, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. O wyróżnienia na IENA 2017 walczyło 856 rozwiązań zaprezentowanych przez kraje z całego świata. Serdecznie gratulujemy!

Studio Kultura Rozmowy - ks. prof. Jan Sochoń

Zapraszamy do obejrzenia programu Studio Kultura. Gościem programu był filozof i poeta, ksiądz profesor Jan Sochoń, pracownik IF WFCh. Jego książka „Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury” została nominowana do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza 2017.

https://vod.tvp.pl/video/studio-kultura-rozmowy,01112017-ks-jan-sachon,34367783

Porozumienie w sprawie "Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju"

5 czerwca 2017 r. zostało sfinalizowane porozumienie w sprawie trwających od ponad 20 lat "ekoseminariów", w ramach których prezentowane są projekty doktorskie i habilitacyjne z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju. Porozumienie podpisali rektorzy uczelni, których przedstawiciele współtworzą tę inicjatywę. Do grona tych uczelni należą: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Czytaj więcej

Nagroda dla studenta WFCh

Z radością informujemy, że Pan Łukasz Słończewski, student drugiego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej oraz Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów został uhonorowany „Nagrodą Santander Universidades” w uznaniu dla najbardziej zaangażowanego społecznie studenta UKSW. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach