Promocja WFCh

Uchwalenie Misji i Strategii Rozwoju WFCh na lata 2014-2020

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2014 r. Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie uchwaliła Misję i Strategię Rozwoju WFCh na lata 2014-2020. Przyjęcie dokumentu zostało poprzedzone pracami specjalnego Zespołu powołanego przez Dziekana WFCh oraz szerokimi konsultacjami społecznymi.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/418.

Całej Społeczności WFCh oraz wszystkim Instytucjom i Osobom związanym z Wydziałem, zaangażowanym w przygotowanie Misji i Strategii Rozwoju, dziękujemy za owocną współpracę.

JAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE POSTRZEGAMY ŚMIERĆ? - audycja radiowa z udziałem pracownika WFCh

Dzień Wszystkich Świętych i wspomnienie bliskich zmarłych skłaniają nas do refleksji nad śmiercią i przemijaniem. O tym JAK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE POSTRZEGAMY ŚMIERĆ? w Wieczorze Radia Tok FM opowiada dr Jarosław Jastrzębski z Instytutu Psychologii UKSW oraz dr hab. Sławomir Sikora z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Link do audycji: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/19965.

Nowa publikacja pracownika WFCh - ks. Jan Sochoń, "Jak żyć chrześcijaństwem", Warszawa 2014

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pracownika IF WFCh, ks. prof. dra hab. Jana Sochonia: Jak żyć chrześcijaństwem, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2014.

Nagroda im. prof. Stefana Ledera dla dra C. Żechowskiego

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, dr Cezary Żechowski, został laureatem Nagrody im. prof. Stefana Ledera, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za zasługi w dziedzinie psychoterapii. Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Jan Cieciuch laureatem Nagrody Teofrasta

Z radością informujemy, że laureatem tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu "Charaktery" za najlepsze książki psychologiczne, został pracownik Instytutu Psychologii WFCh dr hab. Jan Cieciuch nagrodzony za książkę: Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Już po raz szósty "Charaktery" wyróżniły książki psychologiczne polskich autorów. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród miało miejsce podczas gali, która odbyła się 16 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uroczystość była prawdziwym świętem polskiej książki psychologicznej, w którym uczestniczyli najwybitniejsi polscy psychologowie oraz Czytelnicy i Przyjaciele "Charakterów". Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Filmik promocyjny studentów WFCh

Dr L. Karski członkiem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wicepremierze RP

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki, dr Leszek Karski został mianowany członkiem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wicepremierze RP. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na ten temat: http://www.mg.gov.pl/node/21799

Nowa publikacja pracowników WFCh: "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2014

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją, której współautorami są pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii WFCh, "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", redakcja: Magdalena Płotka, Joanna Pyłat, Artur Andrzejuk, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2014.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), działający w Londynie, stanowi kontynuację Polskiego Uniwersytetu w Paryżu, który powstał zaraza po klęsce wrześniowej jeszcze w tym samym 1939 roku oraz różnych polskich ośrodków nauczania uniwersyteckiego, które działały w Wielkiej Brytanii w okresie wojny i w pierwszych latach powojennych. Rolę i dokonania PUNO podsumował prezydent Ryszard Kaczorowski pisząc, że siedemdziesiąt lat działania Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie przyczyniło się do zachowania narodowej tożsamości Polaków poza krajem, a więc wiary, tradycji, historii, kultury dokonań społecznych i naukowych, wspierając tym samym walkę emigracji niepodległościowej o wolną i suwerenną ojczyznę. Czytaj więcej

J. Sochoń, Obrót koła. Wiersze z lat 2008-2012

Nakładem wydawnictwa Bernardinum ukazał się nowy tomik wierszy ks. prof. Jana Sochonia: Obrót koła. Wiersze z lat 2008-2012.

Publikacja WFCh: J. Krokos, Odsłanianie intencjonalności

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh:

Jan Krokos, Odsłanianie intencjonalności, Liber Libri, Warszawa 2013.

Więcej szczegółów:

http://liberilibri.pl/ksiazka/ods%C5%82anianie-intencjonalno%C5%9Bci

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach