Promocja WFCh

Kolejna publikacja pracownika WFCh na Amazonie: A. Świeżyński, "Philosophy of Human Death. An Evolutionary Approach"

Dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW, opublikował książkę na Amazonie (Kindle edition). Polecamy! http://www.amazon.com/dp/B00TEBIFOY

Nowa publikacja pracowników IEiB WFCh: "Storage Stability of Fuels"

Informujemy, że Wydawnictwo INTECH wydało monografię Storage Stability of Fuels pod redakcją pracownika IEiB WFCh dr. inż. Krzysztofa Biernata, prof. ndzw. PIMOT, wraz z trzema rozdziałami jego autorstwa oraz współautorstwem rozdziału dr inż. Anny Matuszewskiej (IEiB). Link wolnego dostępu do publikacji: http://www.intechopen.com/books/storage-stability-of-fuels.

Publikacja pracownika IF WFCh na Amazonie

Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW, opublikował książkę na Amazonie (Kindle edition). Polecamy! http://www.amazon.com/dp/B00T57NJNO

Grant z NCN dla pracownika IP WFCh

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Harmonia 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, dr hab. Jan Cieciuch (Instytut Psychologii) otrzymał grant wysokości 1 300 260,00 zł. Grant został przyznany na realizację projektu pt. System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym. Gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: God and Nature

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pracowników WFCh: G. Bugajak, D. Kucharski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, J. Tomczyk, God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014. Czytaj więcej

Nowa publikacja WFCh: "Tomizm polski - słownik filozofów", cz. 1-3

Na przełomie 2014 i 2015 roku ukazało się trzyczęściowe opracowanie dotyczące polskich tomistów. Książki, zredagowane przez dr Bożenę Listkowską i prof. Artura Andrzejuka, zostały dedykowane pamięci zmarłego w 2013 roku prof. Tadeusza Klimskiego.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2014/tomizm_polski/tomizm_polski_1897_1918.htm

Absolwent WFCh zwycięzcą konkursu na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie

Dr Janusz Kapusta, absolwent filozofii WFCh na dawnej ATK wygrał konkurs ogłoszony pod auspicjami kanadyjskiego rządu na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie. 11 grudnia oficjalnie ogłoszono, że konkurs na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie wygrał zespół dra Janusza Kapusty (Team Kapusta) w składzie: Janusz Kapusta, Voytek Gorczyński, architekt mieszkający w Toronto i Andrzej Pawlik, architekt mieszkający w Warszawie. Monument zostanie zbudowany w centralnym punkcie stolicy Kanady, tuż przy budynku parlamentu. Jak mówi Ludwik Klimkowski, prezes organizacji Tribute to Liberty i wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, będzie to jedno z najważniejszych miejsc pamięci w Kanadzie. Pomnik będzie znaczący pod wieloma względami. Koszt jego budowy szacowany jest na 4 mln dolarów.

Więcej na ten temat: http://www.greenpointpl.com/janusz-kapusta-zwyciezyl-w-konkursie-na-projekt-pomnika-ofiar-komunizmu-w-kanadzie/

Nowe publikacje WFCh - "Opera Philosophorum Medii Aevi", t. 9.3 i 9.4 - Tomasz z Akwinu: Opuscula ? Listy

Część trzecia dziewiątego tomu "Opera philosophorum medii aevi" stanowi kontynuację dwóch poprzednich i zawiera teksty Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu Artura Andrzejuka, Lecha Szyndlera, Michała Głowali i ks. Adama Filipowicza. W obecnym woluminie przeważają opuscula podejmujące problematykę teologiczną, czego reprezentatywnym przykładem jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa Wcielonego w przekładzie L. Szyndlera oraz Komentarz do dekretałów Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku (Super decretales) w przekładzie ks. A. Filipowicza. W tomie tym znaleźć można również przekład filozoficznego traktatu - O zasadach natury, którego dokonał A. Andrzejuk, a także tłumaczenie fragmentu Komentarza do Sentencji Akwinaty, poświęconego zagadnieniu odrębności cnót, którego dokonał M. Głowala. Czytaj więcej

Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentek IP WFCh za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia na rok 2014/2015 studentkom WFCh. Są to p. Katarzyna Anna Włodarska (psychologia) i p. Emilia Zyskowska (psychologia). Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach