Promocja WFCh

Nowa publikacja pracowników WFCh: "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2014

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją, której współautorami są pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii WFCh, "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", redakcja: Magdalena Płotka, Joanna Pyłat, Artur Andrzejuk, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2014.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), działający w Londynie, stanowi kontynuację Polskiego Uniwersytetu w Paryżu, który powstał zaraza po klęsce wrześniowej jeszcze w tym samym 1939 roku oraz różnych polskich ośrodków nauczania uniwersyteckiego, które działały w Wielkiej Brytanii w okresie wojny i w pierwszych latach powojennych. Rolę i dokonania PUNO podsumował prezydent Ryszard Kaczorowski pisząc, że siedemdziesiąt lat działania Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie przyczyniło się do zachowania narodowej tożsamości Polaków poza krajem, a więc wiary, tradycji, historii, kultury dokonań społecznych i naukowych, wspierając tym samym walkę emigracji niepodległościowej o wolną i suwerenną ojczyznę. Czytaj więcej

J. Sochoń, Obrót koła. Wiersze z lat 2008-2012

Nakładem wydawnictwa Bernardinum ukazał się nowy tomik wierszy ks. prof. Jana Sochonia: Obrót koła. Wiersze z lat 2008-2012.

Publikacja WFCh: J. Krokos, Odsłanianie intencjonalności

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh:

Jan Krokos, Odsłanianie intencjonalności, Liber Libri, Warszawa 2013.

Więcej szczegółów:

http://liberilibri.pl/ksiazka/ods%C5%82anianie-intencjonalno%C5%9Bci

 

60 lat istnienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW

60 lat temu, 2 sierpnia 1954 roku, decyzją ówczesnej Rady Ministrów została powołana do istnienia Akademia Teologii Katolickiej (ATK), a w ramach ATK Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh). Od 1999 roku WFCh funkcjonuje jako jeden z wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Grant NCN dla pracownika WFCh

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, dr hab. Jacek Tomczyk, otrzymał grant na realizację projektu: "Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.)". Serdecznie gatulujemy!

Studentka WFCh przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Agata Hiacynta Tarnacka, studentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, została Przewodniczącą Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP). Gratulujemy!

Nowa Przewodnicząca Zarządu PSSiAP oprócz psychologii studiuje także prawo. Interesuje się psychologią stresu oraz psychologią wartości. Aktualnie prowadzi badania dotyczące hierarchii wartości maturzystów oraz jej uwarunkowań, a także bierze udział w projekcie badawczym na temat stresu egzaminacyjnego. Czytaj więcej

Nagroda FENIKS 2014 dla ks. prof. Tadeusza Ślipki

Z wielką radością informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich podczas XX Targów Wydawców Katolickich przyznał Nagrodę Główną FENIKS 2014, której laureatem został emerytowany profesor i dawny dziekan WFCh, ksiądz profesor Tadeusz Ślipko. Czytaj więcej

Nagroda "Pióro odpowiedzialności" dla doktoranta WFCh

Podczas tegorocznych 5. Targów CSR, 1 kwietnia na Stadionie Narodowym wręczono statuetki "Pióro odpowiedzialności" i wyróżnienia dla dziennikarzy i ekspertów CSR piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Spośród artykułów, opublikowanych w 2013 roku jury nagrodziło osiem publikacji w trzech kategoriach.
W kategorii "Artykuł ekspercki - media elektroniczne i drukowane" nagrodę główną przyznano mgr Robertowi Sroce, doktorantowi WFCH na kierunku filozofia za tekst "Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom" opublikowany w dodatku  "Harvard Business Review Polska" (1.09.2013). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: D. Ługowska, Zasada Trójzgodności

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Danuta Ługowska: Zasada Trójzgodności. Analiza kontekstowa treści pojęcia jedności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 250.

Spis treści: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/749

 

 

 

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy, że ukazała się nowa książka prof. Roberta Piłata: Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej (ISBN 978-8364181-16-0, ss. 334). Książka jest dostępna w Wydawnictwie UKSW.

Spis treści: Wstęp; I. O kruchości refleksji; II. Prawda i przemoc; III. Wartość milczenia; IV. Ontologia pojednania; V. Pojednanie i dobra przyszłe; VI. Oszukiwanie samego siebie; VII. Moralna ocena samozakłamania; VIII. [z Jerzym Giebułtowskim] Przyznanie się do czynu; IX. Refleksja i kompetencja moralna; X. Kryzys wartości; XI. Spotkania katastrofalne; XII. [z Julią Knap] Postawy prospektywne i samowiedza; XIII. Pokusa; XIV. Rozumienie cudzej wiary. Lekcja filozofii Jaspersa; XV. Miłość jako problem filozoficzny. Druga lekcja filozofii Jaspersa; XVI. O sile refleksji; Pierwodruki tekstów.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach