Promocja WFCh

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy, że ukazała się nowa książka prof. Roberta Piłata: Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej (ISBN 978-8364181-16-0, ss. 334). Książka jest dostępna w Wydawnictwie UKSW.

Spis treści: Wstęp; I. O kruchości refleksji; II. Prawda i przemoc; III. Wartość milczenia; IV. Ontologia pojednania; V. Pojednanie i dobra przyszłe; VI. Oszukiwanie samego siebie; VII. Moralna ocena samozakłamania; VIII. [z Jerzym Giebułtowskim] Przyznanie się do czynu; IX. Refleksja i kompetencja moralna; X. Kryzys wartości; XI. Spotkania katastrofalne; XII. [z Julią Knap] Postawy prospektywne i samowiedza; XIII. Pokusa; XIV. Rozumienie cudzej wiary. Lekcja filozofii Jaspersa; XV. Miłość jako problem filozoficzny. Druga lekcja filozofii Jaspersa; XVI. O sile refleksji; Pierwodruki tekstów.

Nowa publikacja pracownika WFCh: "Opera Philosophorum Medii Aevii" t. 13, Tomasz z Akwinu - Komentarz "O pamięci i przypominaniu", przekład i opracowanie Michał Zembrzuski

Najnowszy tom "Opera Philosophorum Medii Aevi" jest monografią poświęconą komentarzowi Tomasza z Akwinu do traktatu Arystotelesa ?O pamięci i przypominaniu?. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie, w którym dr Michał Zembrzuski omawia problematykę pamięci i przypominania w tradycji filozoficznej starożytności i średniowiecza, prezentuje różne sposoby funkcjonowania tych zagadnień w różnych tekstach Akwinaty. Autor rekonstruuje metafizyczne i teoriopoznawcze ujęcie tej tematyki, a także analizuje Tomaszową ars memorandi. Najważniejszą jednak częścią publikacji jest pełne tłumaczenie komentarza oraz tłumaczenie łacińskiej wersji tekstu Arystotelesa ?O pamięci i przypominaniu?.
  Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy o ukazaniu się książki dra Adama Cebuli: "Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia", Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2013, ss. 152.

Szczegóły:

http://semper.istore.pl/pl,product,19986768,uczucia,moralne.html

Stypendia MNiSzW dla studentów psychologii - gratulujemy!

Z radością informujemy, że siedmioro studentów WFCh studiujących na kierunku psychologia otrzymało stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2013/2014. Stypendium otrzymali: Małgorzata Jakubowska, Zuzanna Kowalska, Sylwia Krukowska, Radosław Rogoza, Sandra Skrzek, Marlena Stępień, Ewa Topolewska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Sukces studentów WFCh Instytutu Filozofii

Z radością informujemy o sukcesie trojga studentów studiów drugiego stopnia filozofii, pani Anny Marii Szczepaniak, pani Magdaleny Saganek oraz pana Bartosza Owczarka, którzy pod kierunkiem dr Magdaleny Plotki na zajęciach z paleografii i edycji tekstu wspólnie opracowali transkrypcję oraz tłumaczenie fragmentu dwóch kwestii z II księgi komentarza do De anima Jana z Głogowa na podstawie starodruku Quaestiones librorum de anima mahistri Joanni Versoris per magistrum Joannem Glogoviensem universitatis stuii Cracoviensis maioris (Kraków 1514). Całość opracowania (liczącego wraz ze wstępem ponad 50 stron) została złożona w redakcji "Studiów Antycznych i Mediewistycznych" i przyjęta do druku. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh - Magdalena Płotka, Opera Philosophorum Medii Aevi tom 12: Metafizyka i Semantyka. Filozofia Jana Wersora.

Najnowszy tom Opera Philosophorum Medii Aevi poświęcony został myśli mało dziś znanego nauczyciela filozofii, Jana Wersora, którego działalność przypada na wiek XV i związana była z ośrodkami takimi jak Paryż i Kolonia.

Nowa publikacja WFCh - Ethics and Public Sphere

Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, A. Waleszczyński, K. Rozmarynowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013.

Nowa publikacja WFCh - J. Krokos, Conscience as Cognition

Jan Krokos, Conscience as Cognition. Phenomenological Complementing of Aquinas's Theory of Conscience; Series: European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions - Volume 7. Peter Lang 2013.

Szczegóły publikacji:

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=73335

Doktorantka WFCh autorką Kodeksu Etyki dla służby cywilnej

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Emilia Wiśniewska, opracowała pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia, na zlecenie Gamma Sp. J., Kodeks Etyki dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz dla Ministerstwa Zdrowia. Pani Emilia Wiśniewska przeprowadziła także szkolenie z zakresu etyki w służbie cywilnej w MAiC oraz w MZ, w którym wzięło udział ponad stu pracowników obu ministerstw. Opracowane w Kodeksie standardy  etyki funkcjonują w wymienionych ministerstwach jako obowiązujące. Serdecznie gratulujemy!

Student WFCh Mistrzem Polski!

Z radością informujemy, że student pierwszego roku Ochrony Środowiska ? Pan Wojciech Dudek ? został mistrzem Polski w kategorii M20 w długodystansowym Biegu na Orientację. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach