Promocja WFCh

Sukces studentów WFCh Instytutu Filozofii

Z radością informujemy o sukcesie trojga studentów studiów drugiego stopnia filozofii, pani Anny Marii Szczepaniak, pani Magdaleny Saganek oraz pana Bartosza Owczarka, którzy pod kierunkiem dr Magdaleny Plotki na zajęciach z paleografii i edycji tekstu wspólnie opracowali transkrypcję oraz tłumaczenie fragmentu dwóch kwestii z II księgi komentarza do De anima Jana z Głogowa na podstawie starodruku Quaestiones librorum de anima mahistri Joanni Versoris per magistrum Joannem Glogoviensem universitatis stuii Cracoviensis maioris (Kraków 1514). Całość opracowania (liczącego wraz ze wstępem ponad 50 stron) została złożona w redakcji "Studiów Antycznych i Mediewistycznych" i przyjęta do druku. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh - Magdalena Płotka, Opera Philosophorum Medii Aevi tom 12: Metafizyka i Semantyka. Filozofia Jana Wersora.

Najnowszy tom Opera Philosophorum Medii Aevi poświęcony został myśli mało dziś znanego nauczyciela filozofii, Jana Wersora, którego działalność przypada na wiek XV i związana była z ośrodkami takimi jak Paryż i Kolonia.

Nowa publikacja WFCh - Ethics and Public Sphere

Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, A. Waleszczyński, K. Rozmarynowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013.

Nowa publikacja WFCh - J. Krokos, Conscience as Cognition

Jan Krokos, Conscience as Cognition. Phenomenological Complementing of Aquinas's Theory of Conscience; Series: European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions - Volume 7. Peter Lang 2013.

Szczegóły publikacji:

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=73335

Doktorantka WFCh autorką Kodeksu Etyki dla służby cywilnej

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Emilia Wiśniewska, opracowała pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia, na zlecenie Gamma Sp. J., Kodeks Etyki dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz dla Ministerstwa Zdrowia. Pani Emilia Wiśniewska przeprowadziła także szkolenie z zakresu etyki w służbie cywilnej w MAiC oraz w MZ, w którym wzięło udział ponad stu pracowników obu ministerstw. Opracowane w Kodeksie standardy  etyki funkcjonują w wymienionych ministerstwach jako obowiązujące. Serdecznie gratulujemy!

Student WFCh Mistrzem Polski!

Z radością informujemy, że student pierwszego roku Ochrony Środowiska ? Pan Wojciech Dudek ? został mistrzem Polski w kategorii M20 w długodystansowym Biegu na Orientację. Serdecznie gratulujemy!

Wynik oceny parametrycznej WFCh - KATEGORIA: A

Miło nam poinformować, że Wydział Filozofii Chrześcijańskiej uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej za lata 2009-2012. W grupie jednostek ocenianych (HS1-FT) WFCh zajął drugie miejsce.

Szczegóły dostępne na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

Kolejny grant dla pracowników WFCh

Z radością informujemy, że zespół dr. Włodzimierza Strusa (Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch) otrzymał grant pt. "Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga" w konkursie OPUS 4 na lata 2013-2015. Gratulujemy!

Przyznanie pozytywnej oceny instytucjonalnej WFCh przez PKA

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała WFCh pozytywną ocenę po odbytej w 2013 roku wizytacji instytucjonalnej na naszym Wydziale. We wszystkich kryteriach oceny uzyskaliśmy ocenę "w pełni", a w przypadku kryterium dotyczącego prowadzenia badań naukowych ocenę "wyróżniająco". Akredytacja została przyznana na 5 lat. W związku z w tym wyrażamy wdzięczność wszystkim Pracownikom, Doktorantom, Studentom i Przedstawicielom Pracodawców, którzy przyczynili się do uzyskania pozytywnej oceny instytucjonalnej.

Kolegium Dziekańskie WFCh

Nowe granty dla pracowników WFCh

Z radością informujemy, że dr Monika Mynarska otrzymała kolejny grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu "Harmonia" na współpracę z ośrodkiem naukowym w Wielkiej Brytanii, dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na prowadzenie badań we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, zaś ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW otrzymał stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na rok 2014 na realizację programu badawczego w Londynie. Gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach