Promocja WFCh

Filozofia w programie II Polskiego Radia z udziałem prof. R. Piłata

Zapraszamy do wysłuchania cyklicznych audycji pt. "Rachunek myśli" emitowanych w programie II Polskiego Radia z udziałem pracownika IF WFCh prof. Roberta Piłata, m.in.: Jak filozofia tłumaczy samotność?; Furia. Nieopanowan gniew okiem filozofa; "Próby" Montaigne'a, czyli czego uczą filozofowie: http://www.polskieradio.pl/8/5534

Wizyta studyjna pracowników CLP WFCh w Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 28 października 2016 roku pracownicy Instytutu Psychologii z Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW odbyli wizytę studyjną w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Centralne Laboratorium Psychologiczne IP UKSW reprezentowali: prof. dr hab. Jan F. Terelak (kierownik CLP) z zespołem Pracowni Psychologii Transportu: dr Moniką Małkiewicz (kierownik PTS), dr. Olafem Truszczyńskim, dr. Zdzisławem Kobosem oraz mgr. Dominikiem Gołuchem. Uczelnie przyjmującą reprezentował prof. dr hab. Inż. Tomasz L. Stańczyk (Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu) wraz z pracownikami naukowymi i naukowo-technicznymi.

Prof. dr hab. Jan F. Terelak i dr  Rafał S. Jurecki na tle dynamicznego symulatora samochodu Czytaj więcej

Nowa publikacja doktorantki IF WFCh

Jurata Bogna Serafińska, Logos i mit. Mit i logos, Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2016 (Publikacja powstała dzięki stypendium z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS).

"Istota żałoby"

Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego "Istota żałoby" z udziałem pracownika IF WFCh, prof. dra hab. Roberta Piłata. (Program został wyemitowany w TVP Info 30.10.2016).

(kliknij powyżej, aby odtworzyć)

Medal dla pracownika IEiB dra Edwarda Grotta

Informujemy, że w dniu 25.10.2016 dr Edward Grott z Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę będącym nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikającą z pracy w służbie Państwa. W imieniu Prezydenta RP Medal wręczył Wicewojewoda Mazowiecki. Gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracowników IEiB WFCh

Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (red.), RETURN TO THE ΟIKOS. Ways to Recover Our Common Home, LAS, Roma 2016, pp. 367.

Książka jest owocem międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w okresie od grudnia 2013 do października 2015 przez zespoły badawcze z IEiB WFCh i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. W publikacji znajdują się teksty autorstwa ośmiu pracowników IEiB.

Wizyta studyjna pracowników IEiB WFCh na Islandii

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu). Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawiecieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

Czytaj więcej

Pracownicy, doktoranci i studenci IP WFCh na konferencji „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”

W dniach 12-13 października 2016 roku, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych pod tytułem „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”. Ideą, która przyświecała organizacji konferencji, było podjęcie problematyki uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami a mężczyznami.

Dr Jarosław Jastrzębski, mgr Paulina Trębicka, Natalia Przybysz i Małgorzata Nazarowicz po zakończeniu konferencji z prof. dr. hab. Zbigniewem Izdebskim Czytaj więcej

Nowa publikacja doktoranta IF WFCh

Piotr Ochotny, Prawda a postmodernizm. Wyzwanie dla moralności chrześcijańskiej, Włocławek 2016, ss. 160.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach