Promocja WFCh

Pracownik IP WFCh członkiem KP PAN

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch, został wybrany do grona członków Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: S. Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Sabina Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 324. Publikacja jest głosem w dyskusji dotyczącej życia małżeńskiego we współczesnym świecie. Samotność jest jednym z wielu doświadczeń małżeńskich. Rodzina i małżeństwo zostały ujęte w perspektywie interakcyjnej. To wzajemne oddziaływanie dokonuje się poprzez realizację ról bazujących na normach, które jednostka identyfikuje z normami swych grup odniesienia.

Nowa publikacja WFCh: J. Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Jan Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 318. Lektura książki daje możliwość zdobycia wiedzy, która znacznie poszerza horyzont myślenia o naszej roli w budowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również pozwala na odkrycie nieznanych dotąd aspektów psychologii transportu w nowej, bardzo ciekawej odsłonie.

Pracownik IF WFCh członkiem KNF PAN

Z radością informujemy, że pracownik IF WFCh, dr hab. Adam Świeżyński, został wybrany do grona członków Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018. Serdecznie gratulujemy.

Laboratoria przyrodnicze IEiB WFCh - prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z witryną ?LABORATORIA PRZYRODNICZE IEiB UKSW? (uksw.ieib.edu.pl), na której zaprezentowane zostały informacje m.in. na temat: misji, badań naukowych, wyposażenia, realizowanych programów edukacji, grantów i projektów naukowych poszczególnych laboratoriów Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh.

Nowa punktacja czasopism naukowych 2015 - czasopisma WFCh

Informujemy, że w nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015, czasopisma WFCh uzyskały następującą punktację:

STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE - 11 pkt.

STUDIA PSYCHOLOGICA - 8 pkt.

STUDIA ECOLOGIAE ET BIOETICAE - 11 pkt.

Informacje szczegółowe dotyczące punktacji czasopism są dostępne na stronie MNiSzW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, iż siedmioro studentów WFCh otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i doktorantów. Nagrodzeni zostali:

p. Kamil Niziołek
p. Michał Obidziński
p. Martyna Karolina Terebus
p. Katarzyna Anna Włodarska
p. Patrycja Wyszyńska
p. Joanna Zawadzka
p. Emilia Zyskowska

Jednocześnie informujemy, że studenci kierunku psychologia w IP WFCh znaleźli się na drugim miejscu pod względem liczby przyznanych stypendiów. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh uczestnikiem COP 21

Pracownik Katedry Prawa i Zarządzania Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW dr Leszek Karski uczestniczył w pracach negocjacyjnych polskiej delegacji na Konferencji Klimatycznej - COP 21 w Paryżu. Jego zadaniem było wsparcie konsultacyjne w zakresie prawa klimatycznego. Konferencja zakończyła się przyjęciem porozumienia w dniu 12 grudnia 2015.

Relacja z międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy" (26.11.2015)

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami wystąpień międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy", zorganizowanego w dniu 26.11.2015 przy współudziale WFCh. LINK

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "O normatywności w etyce"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracowników IF WFCh: Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, O normatywności w etyce, WAM - Ignatianum 2015.

Więcej: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,74192,O-normatywnosci-w-etyce.htm

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach