Promocja WFCh

Nowa publikacja WFCh: J. Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Jan Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 318. Lektura książki daje możliwość zdobycia wiedzy, która znacznie poszerza horyzont myślenia o naszej roli w budowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również pozwala na odkrycie nieznanych dotąd aspektów psychologii transportu w nowej, bardzo ciekawej odsłonie.

Pracownik IF WFCh członkiem KNF PAN

Z radością informujemy, że pracownik IF WFCh, dr hab. Adam Świeżyński, został wybrany do grona członków Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018. Serdecznie gratulujemy.

Laboratoria przyrodnicze IEiB WFCh - prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z witryną ?LABORATORIA PRZYRODNICZE IEiB UKSW? (uksw.ieib.edu.pl), na której zaprezentowane zostały informacje m.in. na temat: misji, badań naukowych, wyposażenia, realizowanych programów edukacji, grantów i projektów naukowych poszczególnych laboratoriów Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh.

Nowa punktacja czasopism naukowych 2015 - czasopisma WFCh

Informujemy, że w nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015, czasopisma WFCh uzyskały następującą punktację:

STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE - 11 pkt.

STUDIA PSYCHOLOGICA - 8 pkt.

STUDIA ECOLOGIAE ET BIOETICAE - 11 pkt.

Informacje szczegółowe dotyczące punktacji czasopism są dostępne na stronie MNiSzW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, iż siedmioro studentów WFCh otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i doktorantów. Nagrodzeni zostali:

p. Kamil Niziołek
p. Michał Obidziński
p. Martyna Karolina Terebus
p. Katarzyna Anna Włodarska
p. Patrycja Wyszyńska
p. Joanna Zawadzka
p. Emilia Zyskowska

Jednocześnie informujemy, że studenci kierunku psychologia w IP WFCh znaleźli się na drugim miejscu pod względem liczby przyznanych stypendiów. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh uczestnikiem COP 21

Pracownik Katedry Prawa i Zarządzania Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW dr Leszek Karski uczestniczył w pracach negocjacyjnych polskiej delegacji na Konferencji Klimatycznej - COP 21 w Paryżu. Jego zadaniem było wsparcie konsultacyjne w zakresie prawa klimatycznego. Konferencja zakończyła się przyjęciem porozumienia w dniu 12 grudnia 2015.

Relacja z międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy" (26.11.2015)

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami wystąpień międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy", zorganizowanego w dniu 26.11.2015 przy współudziale WFCh. LINK

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "O normatywności w etyce"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracowników IF WFCh: Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, O normatywności w etyce, WAM - Ignatianum 2015.

Więcej: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,74192,O-normatywnosci-w-etyce.htm

Dr hab. J. Tomczyk przewodniczącym PTA (Oddział Warszawski)

Informujemy, że dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) został wybrany na przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA). Serdecznie gratulujemy!

Grant dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Małgorzata Najderska z Instytutu Psychologii, otrzymała finansowanie NCN dla projektu zgłoszonego w ramach konkursu PRELUDIUM pt. "Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach". Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach