Promocja WFCh

Nowa punktacja czasopism naukowych 2015 - czasopisma WFCh

Informujemy, że w nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015, czasopisma WFCh uzyskały następującą punktację:

STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE - 11 pkt.

STUDIA PSYCHOLOGICA - 8 pkt.

STUDIA ECOLOGIAE ET BIOETICAE - 11 pkt.

Informacje szczegółowe dotyczące punktacji czasopism są dostępne na stronie MNiSzW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, iż siedmioro studentów WFCh otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i doktorantów. Nagrodzeni zostali:

p. Kamil Niziołek
p. Michał Obidziński
p. Martyna Karolina Terebus
p. Katarzyna Anna Włodarska
p. Patrycja Wyszyńska
p. Joanna Zawadzka
p. Emilia Zyskowska

Jednocześnie informujemy, że studenci kierunku psychologia w IP WFCh znaleźli się na drugim miejscu pod względem liczby przyznanych stypendiów. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh uczestnikiem COP 21

Pracownik Katedry Prawa i Zarządzania Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW dr Leszek Karski uczestniczył w pracach negocjacyjnych polskiej delegacji na Konferencji Klimatycznej - COP 21 w Paryżu. Jego zadaniem było wsparcie konsultacyjne w zakresie prawa klimatycznego. Konferencja zakończyła się przyjęciem porozumienia w dniu 12 grudnia 2015.

Relacja z międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy" (26.11.2015)

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami wystąpień międzynarodowego sympozjum: "Ks. prof. Tadeusz Dajczer. Mądry przewodnik w drodze do prawdy", zorganizowanego w dniu 26.11.2015 przy współudziale WFCh. LINK

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "O normatywności w etyce"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracowników IF WFCh: Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, O normatywności w etyce, WAM - Ignatianum 2015.

Więcej: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,74192,O-normatywnosci-w-etyce.htm

Dr hab. J. Tomczyk przewodniczącym PTA (Oddział Warszawski)

Informujemy, że dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) został wybrany na przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA). Serdecznie gratulujemy!

Grant dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Małgorzata Najderska z Instytutu Psychologii, otrzymała finansowanie NCN dla projektu zgłoszonego w ramach konkursu PRELUDIUM pt. "Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach". Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla pracownika WFCh

Z radością informujemy, że projekt badawczy dr Moniki Mynarskiej (IP WFCh) "Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia" został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh członkiem Rady Leśnictwa przy Ministerstwie Środowiska

Z radością informujemy, że dr Dariusz Bukaciński (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh) został powołany przez Ministra Środowiska na członka Rady Leśnictwa. Celem funkcjonowania Rady jest silniejsze zaangażowanie podmiotów związanych z leśnictwem w kreowanie polityki państwa w tym zakresie, w celu pełniejszej realizacji idei zrównoważonego leśnictwa, promowanego zarówno przez Unię Europejską, jak i organizacje międzynarodowe. Rada, jako organ doradczy, będzie brała także udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami dla lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe oraz lasów prywatnych na czas zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych, społecznych i klimatycznych. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, "Filozofia wobec świata zwierząt"

Zachęcamy do zapoznania się z monografią Filozofia wobec świata zwierząt, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015. Autorzy tej monografii podejmują jeden z ważnych tematów współczesnej filozofii, czyli kwestię stosunku człowieka do zwierząt. Próbują odpowiedzieć na pytania związane z ochroną zwierząt: jak wygląda ona w prawodawstwie, czy jest wystarczająca, czy ogranicza cierpienie zwierząt i wpływa na poprawę ich dobrostanu, dlaczego chronimy tylko wybrane gatunki zwierząt. Autorzy podejmują dyskusję z antropocentrycznym podejściem do ochrony przyrody. Analizują znaczenie empatii i współodczuwania w trosce o jakość życia zwierząt, a także przybliżają poglądy konkretnych myślicieli, zwłaszcza Bryana G. Nortona, Toma Regana i mało znanej w Polsce Tatiany Pawłowej.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach