Promocja WFCh

Grant NCN dla pracownika WFCh

Z radością informujemy, że projekt badawczy dr Moniki Mynarskiej (IP WFCh) "Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia" został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh członkiem Rady Leśnictwa przy Ministerstwie Środowiska

Z radością informujemy, że dr Dariusz Bukaciński (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh) został powołany przez Ministra Środowiska na członka Rady Leśnictwa. Celem funkcjonowania Rady jest silniejsze zaangażowanie podmiotów związanych z leśnictwem w kreowanie polityki państwa w tym zakresie, w celu pełniejszej realizacji idei zrównoważonego leśnictwa, promowanego zarówno przez Unię Europejską, jak i organizacje międzynarodowe. Rada, jako organ doradczy, będzie brała także udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami dla lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe oraz lasów prywatnych na czas zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych, społecznych i klimatycznych. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, "Filozofia wobec świata zwierząt"

Zachęcamy do zapoznania się z monografią Filozofia wobec świata zwierząt, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015. Autorzy tej monografii podejmują jeden z ważnych tematów współczesnej filozofii, czyli kwestię stosunku człowieka do zwierząt. Próbują odpowiedzieć na pytania związane z ochroną zwierząt: jak wygląda ona w prawodawstwie, czy jest wystarczająca, czy ogranicza cierpienie zwierząt i wpływa na poprawę ich dobrostanu, dlaczego chronimy tylko wybrane gatunki zwierząt. Autorzy podejmują dyskusję z antropocentrycznym podejściem do ochrony przyrody. Analizują znaczenie empatii i współodczuwania w trosce o jakość życia zwierząt, a także przybliżają poglądy konkretnych myślicieli, zwłaszcza Bryana G. Nortona, Toma Regana i mało znanej w Polsce Tatiany Pawłowej.

Nagroda dla pracownika WFCh, dr hab. J. Tomczyka

Z radością informujemy, że pracownik WFCh, dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) otrzymał Nagrodę III-go stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr  hab. Marka Krawczyka, za prace z zakresu endodoncji: identyfikacja wczesnych zmian próchnicowych oraz etio-patogenety kamieni miazgowych. Serdecznie gratulujemy!

Etiuda filmowa "Projekt Uczelniany", czyli UKSW to nie tylko miejsce do studiowania...

Zapraszamy do obejrzenia etiudy filmowej "Projekt Uczelniany", powstałej z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Psychologii. Fabuła filmu opowiada o dwojgu młodych ludziach, studentce psychologii i studencie prawa, którzy dzięki spotkaniu w murach naszej uczelni nawiązują przyjaźń i stają się dla siebie pomocą w podejmowaniu wyzwań, jakie stawia przed nimi życie. Film ma za zadanie promowanie naszej uczeni jako miejsca przyjaznego studentom i umożliwiającego nie tylko odbywanie studiów, ale także nawiązywanie relacji koleżeństwa i przyjaźni. Film został zrealizowany przez studentów UKSW dzięki dofinansowaniu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Prawa i Administracji oraz Rektora ds. Studenckich UKSW. Realizatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Centralne Laboratorium Psychologiczne

Zapraszamy na stronę nowo utworzonego Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW: http://laboratorium.uksw.edu.pl/node/1. Centralne Laboratorium Psychologiczne powstało w 2015 roku w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowa publikacja WFCh

W ramach serii wydawniczej Opera Philosophorum Medii Aevi ukała się książka dr. Dawida Lipskiego, absolwenta  WFCh, na temat sporu o jedność formy substancjalnej w człowieku. Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/opera_15/opera.htm

Tytuł profesora dla prof. Anny Lemańskiej z Instytutu Filozofii

Z radością informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2015 pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof. Anna Lemańska, otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Serdecznie gratulujemy!

Młodzi Naukowcy z WFCh wśród laureatów TransFormation.doc

Dwie osoby spośród młodych Naukowców z WFCh zakwalifikowały się do Programu TransFormation.doc realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". Są to: dr Dominika Dzwonkowska (IEiB), mgr Ilona Skoczeń (IP). W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe dla 500 młodych naukowców w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Serdecznie gratulujemy!

Aplikacja mobilna iUKSW już dostępna!

Aplikacja jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW. Daje dostęp do planów zajęć (zawiera plany budynków ze wskazaniem konkretnej sali, w której odbywają się zajęcia), ocen studenta, płatności (aplikacja w pełni zintegrowana z systemem USOS), do kalendarza uniwersyteckiego i aktualności oraz do informacji o odwołanych zajęciach (pracownik naukowo-dydaktyczny posługując się aplikacją może przekazać informację o odwołanych zajęciach bezpośrednio do dziekanatu i do studentów). Logowanie do aplikacji dokonuje się za pomocą tego samego hasła co do USOSa. Czytaj więcej

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach