Promocja WFCh

Rekomendacja wniosku o dofinansowanie prowadzenia studiów podyplomowych "Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych"

Z radością informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zarekomendował wniosek autorstwa Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW złożony w ramach I naboru 2016 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja Ekologiczna" - organizacja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju.

Wniosek IEiB WFCh UKSW studia podyplomowe "Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych" uzyskał najwyższą punktację wśród zarekomendowanych wniosków.

Autorom wniosku serdecznie gratulujemy!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy o ukazaniu się nowej książki ks. dr. hab. Jacka Grzybowskiego, prof. UKSW, pracownika Instytutu Filozofii: Uciec z krainy zapomnienia, Wydawnictwo Teologii Politycznej, Warszawa 2016.

Więcej informacji o książce: http://ksiegarnia.teologiapolityczna.pl/oferta/zycie-codzienne-idei/nowa-strona/

Publikacja doktorantów WFCh

Informujemy, że staraniem doktorantów WFCh wydana została monografia wieloautorska Miłosierdzie - wyzwanie rzucone teologii i filozofii, Warszawa 2016. Zachęcamy do zapoznania się niniejszą publikacją.

(kliknij na okładkę, aby pobrać spis treści)

Nowa publikacja WFCh

Magdalena Płotka, Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

Czytaj więcej

Studia Podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień - zapraszamy!

Program studiów w roku 2016/2017: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/595

Grant NCN dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka Instytutu Psychologii WFCh mgr Ilona Skoczeń otrzymała grant NCN na stypendium doktorskie w ramach programu ETIUDA4 za projekt "Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji". Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla pracownika IEiB dr. hab. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie  prof. dr hab. Marek Krawczyk oraz Senat WUM przyznali nagrodę naukową II stopnia za badania i publikacje naukowe dotyczące badania zmienności nerwu uszno-skroniowego dr. hab. Jackowi Tomczykowi, pracownikowi IEiB WFCh. Serdecznie gratulujemy!

Tytuł profesora dla ks. prof. dr. hab. Jana Krokosa

Z radością informujemy, że w dniu 21 czerwca 2016 roku Prezydent RP wręczył nominację profesorską ks. prof. dr. hab. Janowi Krokosowi, pracownikowi Instytutu Filozofii i prodziekanowi WFCh. Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla doktoranta WFCh

Informujemy, że doktorant Instytutu Psychologii UKSW, mgr Radosław Rogoza, otrzymał grant NCN: (PRELUDIUM 10) na realizację projektu pt. "Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości". Wysokość grantu to 65 800 zł. Serdecznie gratulujemy!

Odznaczenia dla pracownika IEiB

Z przyjemnością  informujemy, że Prezydent RP, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016, odznaczył Pana dr. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT (IEiB) Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, natomiast w dniu 14 kwietnia 2016 Polska Izba Paliw Płynnych (ogólnopolska organizacja przedsiębiorców produkujących, komponujących i dystrybuujących paliwa) wyróżniła go Medalem Honorowym "Za Zasługi dla Branży Paliwowej". Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach