Promocja WFCh

Pracownik IF WFCh członkiem grupy ekspertów w MEN

Pracownik Instytutu Filozofii WFCh dr Sabina Zalewska została członkiem Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji w ramach programu Ministerstwa Edukacji "Uczeń - Rodzic - Nauczyciel. Dobra zmiana" (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza...). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

Miło nam poinformować że w wydawnictwie InTech, ukazała się kolejna monografia pod redakcją naukową dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, pt: "Biofuels. Status and Prespective", zawierająca 25 rozdziałów opracowanych przez autorów z różnych krajów świata. Jeden z rozdziałów tej monografii pt: "Biorefinery Systems as an Element of Sustainable Development" został opracowany wspólnie z absolwentką i doktorantką WFCh, mgr Pauliną Grzelak. Wszystkie rozdziały tej monografii są także dostępne w systemie "open acces": www.intechopen.com/books/biofuels-status-and-perspective.

Pracownik IEiB WFCh członkiem Panelu Ekspertów IRENA

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, dr inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT, otrzymał nominację do Panelu Ekspertów i został wybrany jako członek tego Panelu w światowej organizacji International Renewable Energy Agency (IRENA). Członkami zwyczajnymi tej organizacji jest 145 państw (w tym Polska) i 30 państw jako członków stowarzyszonych, a jej siedzibą główną jest miasto Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, całkowicie funkcjonujące w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych (tzw. miasto-ogród, miasto przyszłości). Panel ekspertów składa się z 16 członków-ekspertów, wybieranych z całego świata i akceptowanych przez wszystkie kraje członkowskie i ma za zadanie oceniać kluczowe projekty w zakresie RE zgłaszane przez kraje członkowskie oraz opracowywać realne wizje rozwoju wykorzystywania energii z OZE dla całego świata. Serdecznie gratulujemy!

Medal im. Prof. Kazimierza Demela dla prof. Krzysztofa Opalińskiego

Z radością informujemy, że prof. Krzysztof Opalinski, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, został uhonorowany Medalem im. Prof. Kazimierza Demela za rok 2015 przyznawanym przez Morski Instytut Rybacki. Medal imienia Profesora Kazimierza Demela jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa. Nadawany jest polskim i zagranicznym osobom fizycznym. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie biolog morza może otrzymać w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IP WFCh członkiem KP PAN

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch, został wybrany do grona członków Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: S. Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Sabina Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 324. Publikacja jest głosem w dyskusji dotyczącej życia małżeńskiego we współczesnym świecie. Samotność jest jednym z wielu doświadczeń małżeńskich. Rodzina i małżeństwo zostały ujęte w perspektywie interakcyjnej. To wzajemne oddziaływanie dokonuje się poprzez realizację ról bazujących na normach, które jednostka identyfikuje z normami swych grup odniesienia.

Nowa publikacja WFCh: J. Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Jan Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 318. Lektura książki daje możliwość zdobycia wiedzy, która znacznie poszerza horyzont myślenia o naszej roli w budowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również pozwala na odkrycie nieznanych dotąd aspektów psychologii transportu w nowej, bardzo ciekawej odsłonie.

Pracownik IF WFCh członkiem KNF PAN

Z radością informujemy, że pracownik IF WFCh, dr hab. Adam Świeżyński, został wybrany do grona członków Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2018. Serdecznie gratulujemy.

Laboratoria przyrodnicze IEiB WFCh - prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z witryną ?LABORATORIA PRZYRODNICZE IEiB UKSW? (uksw.ieib.edu.pl), na której zaprezentowane zostały informacje m.in. na temat: misji, badań naukowych, wyposażenia, realizowanych programów edukacji, grantów i projektów naukowych poszczególnych laboratoriów Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh.

Nowa punktacja czasopism naukowych 2015 - czasopisma WFCh

Informujemy, że w nowej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015, czasopisma WFCh uzyskały następującą punktację:

STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE - 11 pkt.

STUDIA PSYCHOLOGICA - 8 pkt.

STUDIA ECOLOGIAE ET BIOETICAE - 11 pkt.

Informacje szczegółowe dotyczące punktacji czasopism są dostępne na stronie MNiSzW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach