Promocja WFCh

Grant NCN dla doktoranta WFCh

Informujemy, że doktorant Instytutu Psychologii UKSW, mgr Radosław Rogoza, otrzymał grant NCN: (PRELUDIUM 10) na realizację projektu pt. "Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości". Wysokość grantu to 65 800 zł. Serdecznie gratulujemy!

Odznaczenia dla pracownika IEiB

Z przyjemnością  informujemy, że Prezydent RP, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016, odznaczył Pana dr. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT (IEiB) Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, natomiast w dniu 14 kwietnia 2016 Polska Izba Paliw Płynnych (ogólnopolska organizacja przedsiębiorców produkujących, komponujących i dystrybuujących paliwa) wyróżniła go Medalem Honorowym "Za Zasługi dla Branży Paliwowej". Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

Miło nam poinformować, że  Wydawnictwo  InTech z Rijeki, (Chorwacja) wydało kolejną monografię pod redakcją naukową dr. inż Krzysztofa Biernata (IEiB) pt: "Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions" (ISBN 978-953-51-2269-2). W monografii tej Pani dr inż. Anna Matuszewska - pracownik IEiB, opracowała rozdział pt: "Microorganisms as Direct and Indirect Sources of Alternative Fuels". Monografia ta jest także dostępna w systemie "open acces": http://www.intechopen.com/books/alternative-fuels-technical-and-environmental-conditions

Pracownik IEiB członkiem Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP), w dniu 14 marca 2016r. powołało dr. inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT (IEiB) w poczet członków zwyczajnych tej Korporacji. AIP jest najwyższą Korporacją Inżynierską w Polsce o limitowanej liczbie członków zwyczajnych do 300 osób. Powołanie na członka zwyczajnego AIP odbywa się według złożonej procedury oceniającego dorobek kandydata w zakresie sztuki inżynierskiej i jest traktowane jako bardzo wysokie wyróżnienie zawodowe. Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie poświęcone książce "Filozofia wobec świata zwierząt" - zaproszenie

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone książce "Filozofia wobec świata zwierząt", której współautorami są: dr Dominika Dzwonkowska i dr Michał Latawiec, pracownicy IEiB WFCh. Spotkanie odbędzie się 9 marca w Warszawie w Księgarni PSYCHE na Uniwersytecie SWPS (ul. Chodakowska 19/31).

Rozmowy z prof. Davidem Gunkelem

Zapraszamy do wysłuchania dwóch rozmów z prof. Davidem Gunkelem z Department of Communication, Northern Illinois University w USA, którego w minionym semestrze gościliśmy na naszym Wydziale jako profesora wizytującego w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Nagrań dokonano w radiu filozoficznym "Sed contra" - rozmawiała dr Dominika Dzwonkowska.

Czy zwierzę może być własnością człowieka? Wywiad z prof. Davidem Gunkelem (http://radio.filozoficzne.pl/?p=202)

Co filozofia mówi na temat remiksu? Rozmowa z prof. David Gunkelem o jego najnowszej książce (http://radio.filozoficzne.pl/?p=208)

Newsletter WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem "Newslettera WFCh". "Newsletter WFCh" wydawany przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie jest źródłem najważniejszych informacji o bieżącej działalności Wydziału. Będzie ukazywał się na początku każdego semestru w roku akademickim - w marcu oraz w październiku - i zawierał informacje z minionego semestru (odpowiednio z okresów: październik - luty oraz marzec - wrzesień). Zapraszamy do lektury: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1862

Konkurs na stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UKSW rozstrzygnięty - rekomendowane projekty z WFCh

W dniu 24 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na posiedzeniu zostały rozpatrzone wnioski o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UKSW, w ramach czterech decyzji konkursowych Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2016 roku. Do Komisji wpłynęły 244 wnioski. Z radością informujemy, że Komisja pozytywnie zarekomendowała wnioski następujących pracowników, doktorantów i studentów WFCh: Czytaj więcej

Nowa publikacja w IF WFCh

Informujemy o ukazaniu się nowej publikacji pod redakcją dr hab. Korduli Świętorzeckiej, prof. UKSW (IF WFCh): Godel's Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015. Szczegóły: http://semper.istore.pl/pl/p/Goedels-Ontological-Argument/23076163.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach