Promocja WFCh

Nowa publikacja WFCh

W ramach serii wydawniczej Opera Philosophorum Medii Aevi ukała się książka dr. Dawida Lipskiego, absolwenta  WFCh, na temat sporu o jedność formy substancjalnej w człowieku. Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/opera_15/opera.htm

Tytuł profesora dla prof. Anny Lemańskiej z Instytutu Filozofii

Z radością informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2015 pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof. Anna Lemańska, otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Serdecznie gratulujemy!

Młodzi Naukowcy z WFCh wśród laureatów TransFormation.doc

Dwie osoby spośród młodych Naukowców z WFCh zakwalifikowały się do Programu TransFormation.doc realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". Są to: dr Dominika Dzwonkowska (IEiB), mgr Ilona Skoczeń (IP). W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe dla 500 młodych naukowców w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Serdecznie gratulujemy!

Aplikacja mobilna iUKSW już dostępna!

Aplikacja jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW. Daje dostęp do planów zajęć (zawiera plany budynków ze wskazaniem konkretnej sali, w której odbywają się zajęcia), ocen studenta, płatności (aplikacja w pełni zintegrowana z systemem USOS), do kalendarza uniwersyteckiego i aktualności oraz do informacji o odwołanych zajęciach (pracownik naukowo-dydaktyczny posługując się aplikacją może przekazać informację o odwołanych zajęciach bezpośrednio do dziekanatu i do studentów). Logowanie do aplikacji dokonuje się za pomocą tego samego hasła co do USOSa. Czytaj więcej

Nowa publikacja WFCh - "Z metodologii historii filozofii"

Ukazał się nowy tom serii wydawniczej Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, poświęcony metodologii historii filozofii. Autorami rozdziałów są: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej M. Nowik, Adam M. Filipowicz, Izabella Andrzejuk i Artur Andrzejuk. Tom reprezentuje ?maksymalistycznie? pojętą historię filozofii, polegającą przede wszystkim na badaniu dziejów problemów filozoficznych. Tą tezą autorzy nawiązują bezpośrednio do Gilsonowskiej koncepcji historii filozofii, jako history of philosophy itself, którą w Polsce upowszechniał Stefan Swieżawski oraz niektórzy z jego uczniów. Jednym z nich był Mieczysław Gogacz, który z kolei był mistrzem dla większości autorów tego tomu. Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/opera_14/opera.htm

ERASMUS+ English courses 2015/2016

English course offerings for arriving students. We are waiting for you!
ERASMUS English courses 2015/2016 (ALL WFCh INSTITUTES)

Granty NCN dla WFCh

Miło nam poinformować, że w ramach konkursów Opus 8 i Preludium 8, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownik i doktorantka WFCh otrzymali dwa granty:

  • dr hab. Jacek Tomczyk - "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiza biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski - 220 568,00 zł   
  • mgr Ewa Topolewska - Empiryczna weryfikacja kołowego modelu stylów tożsamości - 96 840,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach