Promocja WFCh

Nowa publikacja WFCh - "Z metodologii historii filozofii"

Ukazał się nowy tom serii wydawniczej Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, poświęcony metodologii historii filozofii. Autorami rozdziałów są: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej M. Nowik, Adam M. Filipowicz, Izabella Andrzejuk i Artur Andrzejuk. Tom reprezentuje ?maksymalistycznie? pojętą historię filozofii, polegającą przede wszystkim na badaniu dziejów problemów filozoficznych. Tą tezą autorzy nawiązują bezpośrednio do Gilsonowskiej koncepcji historii filozofii, jako history of philosophy itself, którą w Polsce upowszechniał Stefan Swieżawski oraz niektórzy z jego uczniów. Jednym z nich był Mieczysław Gogacz, który z kolei był mistrzem dla większości autorów tego tomu. Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/opera_14/opera.htm

ERASMUS+ English courses 2015/2016

English course offerings for arriving students. We are waiting for you!
ERASMUS English courses 2015/2016 (ALL WFCh INSTITUTES)

Granty NCN dla WFCh

Miło nam poinformować, że w ramach konkursów Opus 8 i Preludium 8, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownik i doktorantka WFCh otrzymali dwa granty:

  • dr hab. Jacek Tomczyk - "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiza biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski - 220 568,00 zł   
  • mgr Ewa Topolewska - Empiryczna weryfikacja kołowego modelu stylów tożsamości - 96 840,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla Absolwenta IF WFCh

Absolwent IF WFCh, mgr Jakub Kiersikowski odebrał z rąk prof. Jerzego Szackiego III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych organizowanym przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei za rozprawę ?Wariabilizm Heraklita jako źródło ontologii Friedricha Nietzschego? - napisaną pod kierunkiem śp. prof. dr. hab. Tadeusza Klimskiego i dr Justyny Smoleń-Starowieyskiej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika WFCh: M. Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu

Ukazała się nowa książka dra Michała Zembrzuskiego pt. Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/od_zmyslu_wspolnego/od_zmyslu_wspolnego.htm.

Nowa publikacja WFCh - M. Nieznański: "Pamięć informacji kontekstowej"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IP WFCh, dr. Marka Nieznańskiego, Pamięć informacji kontekstowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015. Monografia poświęcona jest problematyce pamięci detali kontekstowych. Z jednej strony stanowi syntetyczny przegląd najnowszych osiągnięć psychologii eksperymentalnej w dziedzinie badań pamięci kontekstu, z drugiej ? proponuje autorskie rozwiązania węzłowych zagadnień z podjętej dziedziny badań empirycznych, z wykorzystaniem zaawansowanych modeli pomiarowych.

Nowa publikacja WFCh: D. Dzwonkowska, "Filozofia a nauki przyrodnicze"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IEiB WFCh, dr Dominiki Dzwonkowskiej, Filozofia a nauki przyrodnicze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach